kontur (2 kB)

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK
W KRAKOWIE

Wycieczka Nr 087A

zaprasza na

28 Rajd Stalowników

Beskid Śląski

w dniach 29.09-01.10.2017

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROGRAM

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 360 zł
dla pozostałych uczestników 375 zł
Pracownicy AMP wg. regulaminu świadczeń socjalnych -

Świadczenia zawarte w cenie:

Linia

Wyjazd:
w dniu 29.09.2017 r. o godz. 16:00 ul. Ujastek 1 (Brama główna huty)

Planowany powrót:
w dniu 01.09.2017 r. około godziny 22, ul. Ujastek 1 (Brama główna huty)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 10.09.2017 r. przyjmują:

Wpłaty można dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału, lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 087A" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u organizatora.

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.
Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.

WAŻNE !

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Zakład Wielkie Piece i Stalownia

solidarnosc (9 kB) nszz (10 kB)
zzit (5 kB) znak_pttk_png (43 kB)
Linia

Zapraszają Organizatorzy na XXVIII Rajd Stalowników

Linia
Powrót
copyright