kontur (2 kB)

KOŁO PTTK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Linia

Impreza Nr 075

Zaprasza na wycieczkę do:

Lipnicy Wielkiej

w dniu: 28 lipca 2016 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka

Przejazd na trasie

Kraków - Myślenice - Jabłonka - Lipnica Wielka - Kraków

W programie:

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 35 zł.
dla pozostałych uczestników 38 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Informacje, zgłoszenia, wpłaty:

do dnia 22.07.2016 r. przyjmują: biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków tel. 12 680-48-20, lub na dyżurach Koła w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Wpłaty można dokonać również na konto:

„PKO Bank Polski SA”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem Impreza Nr 075 - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Oddziale.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia Regulaminu Uczestnictwa w Wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

UWAGA !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo: Nr Imprezy na którą dokonujemy wpłaty, oraz Nazwisko i Imię osoby na którą dokonano wpłaty. Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z nieszczęśliwymi wypadkami lub kontuzjami. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Wyjazd:

w dniu 28.07.2016 roku o godz. 6:30 z parkingu przy Teatrze Ludowym

Planowany powrót:

około godz. 19

Wycieczkę prowadzi: Bronisława Polak

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów i wpłat.
Linia
Powrót
copyright