kontur (2 kB)

HUTNICZO-MIEJSKI ODDZIAŁ PTTK w KRAKOWIE
KOŁO PTTK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Linia

Impreza Nr 018

Zaprasza na wycieczkę:
Ogrodzieniec – Łąki – Pilica
w dniu: 08 marca 2014 r.

Ogrodzieniec zamek

Początki miasta sięgają prawdopodobnie XI wieku. Rozwijało się tu grodzisko rolników, myśliwych i smolarzy. W 1241 Ogrodzieniec został najechany przez Tatarów, którzy spalili miasto i zamek. Po najeździe drewniany dotąd zamek został odbudowany z kamienia.

Pierwsze zapiski historyczne o Ogrodzieńcu pochodzą z 1346. Pod koniec XIII w. wybudowano w mieście zajazd. Położenie Ogrodzieńca sprzyjało rozwojowi handlu, którym trudnili się przeważnie Żydzi. W XIII i XIV w. w puszczach ogrodzienieckich organizowano polowania na grubą zwierzynę.

W 1784 Ogrodzieniec otrzymał przywilej na organizację 12 jarmarków rocznie.
W 1795 był w zaborze pruskim (Nowy Śląsk), a od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie). W 1886 były tu 162 domy (w tym 26 murowanych) i około 1000 mieszkańców (w tym 163 Żydów).

Wojska niemieckie zajęły miejscowość 4 dni po rozpoczęciu II wojny światowej.
8 października 1939 ziemię ogrodzieniecką wcielono do III Rzeszy. Podczas okupacji hitlerowskiej planowano zniemczenie nazwy miejscowości na Bonerburg (od Bonerów – XVII-wiecznych właścicieli zamku Ogrodzieniec), ale zmiana ta nie weszła nigdy w życie.

Do 1956 miejscowość znajdowała się w powiecie olkuskim, do 1975 i od 1999 w powiecie zawierciańskim.

Źródła wikipedia.org

Linia

PROGRAM:

Przejazd na trasie: Kraków – Ogrodzieniec – Łąki – Pilica – Kraków.

Zwiedzanie fermy Strusi Afrykańskich, gorący posiłek.

Koszt:

dla członków Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK 36 zł.
dla pozostałych uczestników 40 zł.

W kosztach:

Informacje, zgłoszenia, wpłaty do dnia 01.03.2014 r. przyjmują: Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK ul. Bulwarowa 37, w Krakowie tel. 12 680-48-20 lub na dyżurach Koła Emerytów i Rencistów w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Wpłaty można dokonać również na konto:
PKO SA O/Kraków 09 1240 4588 1111 0000 5485 0460 z dopiskiem Impreza Nr 018 - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników w Oddziale.

UWAGA !
Zapisanie się na listę uczestników wycieczki bez dokonania wpłaty traktowane jest jako rezerwacja. Po zapisaniu się na wycieczkę w biurze Oddziału, należy dokonać wpłaty w ciągu 72 godzin. Jeżeli wpłata nie zostanie zrealizowana w podanym terminie - rezerwacja będzie anulowana.


Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo: Nr Imprezy na którą dokonujemy wpłaty, oraz Nazwisko i Imię osoby na którą dokonano wpłaty. Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Wyjazd:

w dniu 08.03.2014 roku o godz. 8:30 z parkingu pod Teatrem Ludowym w Nowej Hucie

Planowany powrót:

około godz. 19

Kierownik wycieczki: Bronisława Polak


Ilość miejsc ograniczona, decyduję kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Tablice Linia
Powrót
copyright