kontur (2 kB)

KOŁO PTTK EMERYTÓW I RENCISTÓW

Linia

Wycieczka Nr 023

Zaprasza na wycieczkę:

59 Konkurs: Palmy Wielkanocne
Lipnica Murowana

w dniu: 09 kwietnia 2017 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
palmy-lipnica (111 kB)

Opłaty:

dla członków PTTK z opłaconymi składkami 35 zł.
dla pozostałych uczestników 40 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 09.04.2017 r. o godz. 7:00 parking obok Teatru Ludowego

Planowany powrót:
w dniu 09.04.2017 r. około godz. 18 parking obok Teatru Ludowego

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 03.04.2017 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 03.04.2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 023"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 9.00 - 17.30
wtorek 14.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 13.30
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.
Linia

Troszkę z historii:

Takich miasteczek i miejsc zostało już niewiele, znikają w żywiołowym procesie cywilizacji przestrzeni. Osada zajęła środek niewielkiej erozyjnej kotliny rzeczki Uszwicy u stóp lesistych wzgórz, w południowej części Pogórza Karpackiego. Stojąc na wzgórzach otaczających Lipnicę Murowaną, z którejkolwiek by nie zdążać strony, zobaczyć można widok malowniczy. Zastępy wzgórz rozcięte krętą siecią potoków, naznaczonych kępami zadrzewień, malowanych płodozmianem upraw, Pośrodku nich – Lipnica Murowana. Pora zjechać ze wzgórz, a nasycone kolorytem krajobrazu oczy, przenieść na urokliwe w swej formie miasteczko. Jego uliczkami przemyka duch czasu, a napotkane zabytki opowiedzą historię królewskiego ongiś miasta. Powstałe przed wiekami, w niewielkiej przestrzeni stu łanów frankońskich miasto, zastygło jakby w swojej skromnej postaci, ale mieści za to w sobie znacznie obszerniejszą przeszłość dziejową, w której żyło długo sławą i dostojeństwem.

Miastem uczynił ją król Łokietek w 1326 r., tworząc tym aktem podwaliny pod dalszy rozwój osady przy węgierskim szlaku. W Lipnicy Murowanej zachował się prawie w niezmienionej postaci układ urbanistyczny średniowiecznego miasta. Wraz z zabytkową substancją mieszkalną i obiektami sakralnymi, m.in. drewnianym kościołem Św. Leonarda z przełomu XV i XVI w. (obiekt UNESCO), murowanym, gotyckim kościołem Św. Andrzeja z 1364 r., czy podcieniowymi domami mieszczańskimi, by wymienić tylko te najcenniejsze perły miejscowej architektury. Lipnica Murowana to także sanktuarium świętych, Św. Szymona, Św. Urszuli i bł. Teresy Ledóchowskich. W miasteczku żywe są starodawne tradycje, a zwłaszcza Konkurs Palm Wielkanocnych. Siła tradycji i oryginalna duchowość promieniująca ze świętych miejsc i postaci, każą postrzegać Lipnicę jako miejsce niezwykłe, obdarzone szczególną, wewnętrzną mocą. Do bogatej spuścizny kulturowej nawiązuje swoją atrakcyjnością krajobraz przyrodniczy, Lipnica Murowana leży bowiem na terenie Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Jego wnętrzem przebiega kilkanaście wielotematycznych szlaków turystycznych ukazujących pełnię urodziwego krajobrazu.

Linia Powrót
copyright