kontur (2 kB)
bielskie (64 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 005

zaprasza: 26 stycznia 2019 roku

Doliną Czarnej Wody

do “Chaty Plesnivec”

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

W planie zimowy spacer na trasie:

Tatranska Kotlina – Chata Plesnivec – Tatranska Kotlina

- długość trasy 10 km; czas przejścia ok. 5 godz.: 670 m. przewyższenia
(czas przejścia może odbiegać od podanego w zależności od warunków na trasie i nie uwzględnia czasu pobytu w schronisku)

bielskie01 (82 kB) Linia
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki i pory roku
oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
W związku z warunkami zimowymi w Tatrach obowiązkowo raki, raczki, kijki !!!
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 48 zł
dzieci do lat 16 34 zł
dla uczestników niezrzeszonych w PTTK dorośli 64 zł
dzieci do lat 16 44 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 26.01.2019 r. o godz. 7:00 Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid)
Przejazd: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa - róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
w dniu 26.01.2019 r. około godz. 19 Al. Jana Pawła II

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne lub brak czasu do realizacji programu.
Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do 18.01.2019 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 005"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Bardzo proszę pilnować terminu płatności i powiadomienia
o dokonanej wpłacie prowadzącego zapisy!
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Wycieczkę prowadzi:

Zdzisław Gardziel - Przodownik GOT
tel. 507-263-730

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Telefony alarmowe
Horska Sluzba +421 18-300
TOPR +48 601-100-300

Linia
Powrót
copyright