kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ WIERCH

Wycieczka Nr 068

zaprasza w Słowackie Tatry Zachodnie

DOLINĄ JAMNICKĄ

na WOŁOWIEC

w dniu 30 czerwca 2018 roku

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

dolina-jamnicka (65 kB)
Dolina Jamnicka – fot. Zdzislaw Gardziel

Trasa górska:

warianty zejścia z Wołowca:

Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki oraz przygotowanie kondycyjne do wędrówek tatrzańskich.

Zapraszamy !

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 54 zł.
dla pozostałych uczestników 68 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Uwaga !!! Zmiana miejsca wyjazdu!

Wyjazd:
w dniu 30.06.2018 r. o godz. 5:30 - Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid)
Przejazd autokaru - Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa - róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego

Powrót:
w dniu 30.06.2018 r. około godz. 22 Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid)

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie - osobiście, telefonicznie
lub drogą e-mailową - Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com
Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 21-go czerwca 2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 068" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzi przodownik GOT: kol. Zdzisław Gardziel

Telefony alarmowe:
Horska Sluzba +421 18-300
TOPR +48 601-100-300

Linia
Powrót
copyright