kontur (2 kB)

INTEGRACYJNE KOŁO PTTK "M A T R A G O N A"

Linia
Znaczek

Impreza Nr 075

ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ
w dniach 29-30.08.2015 r.

Tatry Wysokie (Słowacja)

Dolina Pięciu Stawów Spiskich
- Przełęcz Lodowa

z noclegiem w Teryho Chacie

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
lodowa-przelecz (151 kB)
Lodowa Przełęcz

Trasy piesze:

Dzień pierwszy:

lodowa-trasa1 (21 kB)

Dzień drugi:

lodowa-trasa2 (25 kB)

Koszt uczestnictwa:

dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 70 zł.
dla pozostałych uczestników 75 zł.
+ nocleg ze śniadaniem w Teryho Chacie – 26,- EUR.
Istnieje możliwość wyjazdu kolejką szynową na Hrebienok – cena 7,- EUR
Wpłaty w Euro za nocleg osobiście u organizatora w dniach:
30.07.2015 oraz 06.08.2015 w godzinach 16:00 - 17:00 w Oddziale.

W kosztach uczestnictwa:
przejazd, ubezpieczenie, informacje turystyczne.

Informacje, zgłoszenia, wpłaty przyjmuje osobiście: Helena Grzywacz tel. 509-052-643 do dnia 15.08.2015 r. wpłaty można dokonać na konto:
PeKaO SA O/Kraków 09 1240 4588 1111 0000 5485 0460
z dopiskiem "Impreza Nr 075" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

WAŻNE ! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Po dokonaniu wpłaty prosimy wysłać sms-a do prowadzącego zapisy (tel. 509-052-643) z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.


Wyjazd:
w dniu 29.08.2015 o godzinie 700 Al. Solidarności obok DMR.

Powrót:
w dniu 30.08.2015 około godziny 20.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą
Wycieczkę prowadzi Kol. HELENA GRZYWACZ
Linia

Starý Smokovec - Zamkovského chata - Téryho chata - 29.08.2015

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
29.08.2015 Starý Smokovec (995) - Hrebienok (1275) 2.5 km, 280 m Słowacja 6 Tak
29.08.2015 Hrebienok (1275) - Vodopády Studeného potoka (1230) 1.1 km, 30 m Słowacja 1 Tak
29.08.2015 Vodopády Studeného potoka (1230) - Nad Rainerovou ch. (1305) 0.7 km, 75 m Słowacja 2 Tak
29.08.2015 Nad Rainerovou ch. (1305) - Zamkovského chata, rázc. (1460) 1.7 km, 180 m Słowacja 4 Tak
29.08.2015 Zamkovského chata, rázc. (1460) - Téryho chata (2015) 4.0 km, 575 m Słowacja 10 Tak
RAZEM 23  

Téryho chata - Lodowa Przełęcz - Tatranská Javorina - 30.08.2015

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
30.08.2015 Téryho chata (2015) - Kotlina pod Sedielkom (2130) 1.2 km, 170 m Słowacja 3 Tak
30.08.2015 Kotlina pod Sedielkom (2130) - Sedielko (2376) (Lodowa Przełęcz) 0.7 km, 246 m Słowacja 4 Tak
30.08.2015 Sedielko (2376) (Lodowa Przełęcz) - Pod Muráňom (1080) 9.2 km, 35 m Słowacja 10 Tak
30.08.2015 Pod Muráňom (1080) - Tatranská Javorina (1005) 2.2 km, 0 m Słowacja 2 Tak
RAZEM 19  

Linia Powrót
copyright