kontur (2 kB)

INTEGRACYJNE KOŁO PTTK "M A T R A G O N A"

Linia
Znaczek

Wycieczka Nr 059

ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ
w dniu 18.06.2016 r.

Wyżyna Krakowsko – Częstochowska

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
morsko7 (70 kB)
Zamek Morsko (Bąkowiec XIV w)

Trasa piesza:

Koszt uczestnictwa:

dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 40 zł.
dla pozostałych uczestników 45 zł.

W kosztach uczestnictwa:
przejazd, ubezpieczenie, informacje turystyczne.

Informacje, zgłoszenia, wpłaty przyjmują do dnia 13.06.2016 r. Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 tel. 12 680-48-20, oraz Helena Grzywacz tel. 509-052-643, lub na konto:
PeKaO SA O/Kraków 16 1020 2906 0000 1302 0369 8461
z dopiskiem "Wycieczka Nr 059" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

WAŻNE ! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Po dokonaniu wpłaty prosimy wysłać sms-a do prowadzącego zapisy (tel. 509-052-643) z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wyjazd:
w dniu 18.06.2016 o godzinie 730 Al. Solidarności obok DMR.

Powrót:
około godziny 19.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą
Wycieczkę prowadzi Kol. HELENA GRZYWACZ tel. 509-052-643

Telefon alarmowy GOPR: 601-100-300

Linia Linia Powrót
copyright