kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI WODNEJ "WIKING"
WRAZ Z KTG „WĘDROWCY”

Linia kajaki-na-skawie (192 kB)

Wycieczka Nr 049

Zaprasza na:

XLVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy
Skawa - Wisła 2018

w dniach 19 - 20.05.2018 roku

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

wislok-splyw (252 kB) Linia

PROGRAM SPŁYWU:

TRASA SPŁYWU:

Biwak pod namiotem, ekwipunek we własnym zakresie.

INFORMACJE NA TEMAT UDZIAŁU IMPREZIE
Ryszard Klecki 600-671-860,
Jacek Wiechecki 605-782-039

Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 30 kwietnia 2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 049" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00
Linia

Wyjazd:

Planowany powrót:

Koszt uczestnictwa:

dla członków Klubu "WIKING" z opłaconymi składkami 150 zł
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 155 zł
dla pozostałych uczestników 200 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Ilość miejsc ograniczona 26 uczestników,
decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.
Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy spływu winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z pływaniem po górskich rzekach i jeziorach w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

kajaki-na-skawie2 (213 kB)

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright