kontur (2 kB)

KOŁO PTTK ZA

Wycieczka Nr 108

Zaprasza na Andrzejkową wycieczkę:

do Międzybrodzia Bialskiego - Beskid Mały

18 i 19 listopada 2017 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
beskid-maly (30 kB)

Program:

Nocleg jest zarezerwowany w Ośrodku Rekolekcyjnym "Orionówka".
Ponieważ jest to druga połowa listopada, czasu na wycieczki jest raczej mało ze względu na wcześnie zapadające ciemności dlatego planowany obiad jest na godzinę 16:00, następnie coś na przekąskę około godziny 20:00, w czasie trwania Zabawy Andrzejkowej.
Wymeldowanie i wyjście na trasy w niedzielę nastąpi po śniadaniu o godziny 8:30, a po przejściu tras pieszych nastąpi wyjazd do Krakowa.

Nocleg: w Ośrodku Rekolekcyjnym "Orionówka"

Linia
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 152 zł.
dla pozostałych uczestników 157 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 18.11.2017 r. o godz. 7:00 - z parkingu przed Muzeum PRL os. Centrum E 1 (dawne kino Światowid). Przejazd stałą trasą do Zakopianki.

Planowany powrót do Krakowa: 19.11.2017 r. około godz 18:30

Linia
UWAGA!
Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Stefan Jurkowski: tel. 606-178-757; SMS, adres mailowy: sjurkowski@wp.pl

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 13 listopada 2017 roku roku z dopiskiem "Andrzejki wycieczka 108"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, Adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK z opłaconymi składkami. Informacje są niezbędne do ubezpieczenia.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzi: kol. Stefan Jurkowski
tel. 606-178-757
Linia

Telefony alarmowe: GÓRSKI ALARMOWY 601-100-300

Linia
Powrót
copyright