kontur (2 kB)

KOŁO PTTK ZA

Wycieczka Nr 089

Zaprasza na wycieczkę:

Bieszczady

5 - 8 października 2017 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
jesien-bieszczady (544 kB)

Tradycyjnie w miesiącu październiku Koło PTTK ZA organizuje wyjazd w Bieszczady na który zaprasza wszystkich sympatyków Bieszczad, również spoza Koła ZA.

Będziemy wędrować szlakami w Paśmie Granicznym, w Wysokim Dziale i Paśmie Łopiennika.
Ponieważ część zapisanych osób planuje przejście szlaków w rejonie Wielkiej i Małej Rawki, Połonin Caryńskiej i Wetlińskiej, zabezpieczony zostanie przejazd autokarem do Ustrzyk Górnych. Będzie wtedy możliwość udania się również w najwyższą część Bieszczad. Szczegóły zostaną uzgodnione z uczestnikami na miejscu.

Linia
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 330 zł.
dla pozostałych uczestników 350 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 5.10.2017 r. o godz. 6:30 - z parkingu przed Muzeum PRL os. Centrum E 1 (dawne kino Światowid).

Planowany powrót do Krakowa: 8.10.2017 r. około godz 19:30

Linia
UWAGA!
Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Bogumił Borowiecki: tel. 792-913-983; SMS, adres mailowy: b.borowiecki@interia.pl

Osoby, które zapiszą się na wyjazd, zobowiązane są do wpłaty zaliczki w wysokości 150 zł na konto Hutniczo–Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie. Wpłata zaliczki będzie jednoznaczna z potwierdzeniem uczestnictwa w wyjeździe.

Pozostałą kwotę w wysokości zależnej od ilości uczestników, którą podam w miesiącu wrześniu, należało będzie wpłacić do dnia 30 września 2017 r.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 30 września 2017 roku roku z dopiskiem "Sudety wycieczka 089"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, Adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK z opłaconymi składkami. Informacje są niezbędne do ubezpieczenia.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzi: kol. Bogumił Borowiecki
tel. 792-913-983
Linia
bieszczady-za (96 kB)

PROGRAM WYJAZDU

Bieszczady

5 - 8 października 2017 r.

CZWARTEK 5 października

PIĄTEK 6 października

SOBOTA 7 października

NIEDZIELA 8 października

Prowadzący – Bogumił Borowiecki tel. 792-913-983

Telefony alarmowe: GÓRSKI ALARMOWY 601-100-300

Nocleg: Nocleg: Ośrodek Turystyki Górskiej „Kija Chata” Wola Michowa 14
wola-michowa (58 kB) Linia
Powrót
copyright