kontur (2 kB)

Koło PTTK ZA

Wycieczka Nr 102


Zaprasza na wycieczkę w:

Gorce - Jaworzyna Kamieniecka

22 października 2017 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
polanapodskaly (381 kB)

GORCE PROGRAM

Jaworzyna Kamieniecka
22 października 2017 r.

Wyjazd z parkingu przed dawnym kinem Światowid o godzinie 6:30
Przejazd ulicami Andersa, Wiślicką, Stella-Sawickiego, Nowohucką, Zakopiańską do Ochotnicy Górnej

Koszt wycieczki przy pełnej frekwencji:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 35 zł.
dla pozostałych uczestników 40 zł.

Ostateczna cena wycieczki zależna będzie od ilości uczestników i podam ją 16 października 2017 r. wraz z sposobem jej uregulowania.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 22.10.2017 r. o godz. 6.30 z parkingu obok dawnego kina "Światowid" a obecnie muzeum PRL-u. - Przejazd ulicami Andersa, Wiślicką, Stella-Sawickiego, Nowohucką, Zakopiańską do Ochotnicy Górnej

Planowany powrót:
w dniu 22.10.2017 r. w godzinach wieczornych

Linia

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Bogumił Borowiecki: tel. 792-913-983; SMS, adres mailowy: b.borowiecki@interia.pl

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 16 października 2017 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 102" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, Adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK z opłaconymi składkami. Informacje są niezbędne do ubezpieczenia.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Bogumił Borowiecki:
tel. 792-913-983; SMS, adres mailowy: b.borowiecki@interia.pl

Serdecznie zapraszamy!

Telefony alarmowe:

GÓRSKI ALARMOWY 601-100-300
GOPR PODHALE 18 267-68-80

Linia Powrót
copyright