kontur (2 kB)

Koło PTTK ZA

Wycieczka Nr 084


Zaprasza na wycieczkę w:

Góry Świętokrzyskie

23 września 2017 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
jura (101 kB)

Program

Nie ma możliwości załatwienia wejścia grupowego do Jaskini Raj (sprawdziłem na miejscu). Odsyłam na stronę internetową Jaskini Raj.
Jedziemy do miejscowości Słowik i stąd mamy wiele możliwości pospacerowania w tamtym terenie od 6 km do 20-stu paru km. w kierunku Chęcin.

Podstawowa trasa wycieczki:

Autokar będzie jechał przez Sitkówkę - Jaskinie Raj, więc jest możliwość podjechania i przejścia 7,6 km do Chęcin czerwony (0 kB) szlakiem.
Istnieje też możliwość skrócenia tej trasy o jakieś 1,5 km.

Poza tym jest wiele innych kombinacji na "wyciszenie się" w terenie wynikające z mapy. Namawiam żeby zabrać mapę, a wcześniej w domu z nią poobcować.
Będzie dość czasu na zwiedzenie zamku i miasta.

Odjazd z Chęcin planuję na godzinę 16:30

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 35 zł.
dla pozostałych uczestników 40 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 23.09.2017 r. o godz. 7.00 z parkingu obok dawnego kina "Światowid" a obecnie muzeum PRL-u. - przystanki: DH Wanda, Wiślicka

Jedziemy na Słomniki, Miechów, Kielce do miejscowości Słowik - czas przejazdu około 2h 20min.

Planowany powrót:
w dniu 23.09.2017 r. w godzinach wieczornych

Linia

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Andrzej Skibiński: tel. 888-974-950; SMS, adres mailowy: a.skibinski@onet.eu

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 16.09.2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 084" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

WAŻNE! Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaconych pieniędzy na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Osoby, które będą jechać po raz pierwszy z kołem ZA na wycieczkę, proszę o podanie na adres e-mailowy: PESEL, miejsce urodzenia, Adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon oraz numer legitymacji PTTK z opłaconymi składkami. Informacje są niezbędne do ubezpieczenia.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Andrzej Skibiński:
tel. 888-974-950; SMS, adres mailowy: a.skibinski@onet.eu

Serdecznie zapraszamy!

Linia Powrót
copyright