kontur (2 kB)

KOŁO PTTK WALCOWNIA ZIMNA BLACH

Linia

Wycieczka Nr 097

zaprasza na

Zakończenie sezonu turystycznego Koła ZB
Leskowiec (922 m)

14 października 2017

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
leskowiec (131 kB)

Koło PTTK ZB – serdecznie zaprasza na wycieczkę kończącą sezon turystyczny w Beskid Mały. W trakcie wędrówki na Leskowiec (922) proponujemy po drodze grzyby, na szczycie ognisko – GrońJ.P.II – schronisko. Czas przejścia 3:30 h - 10,2 Km - przewyższenie 458 m, 16 pkt. GOT.

Trasa górska:

Targoszów - Leskowiec - Tarnawa Górna - 14.10.2017

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
14.10.2017 Targoszów(szlak buków) – Przełęcz Beskidek – Leskowiec (922) czerwony2 (0 kB) BZ.03 9 Tak
14.10.2017 Leskowiec – Schronisko PTTK na Leskowcu Groń J.P.II czerwony (0 kB) BZ.03 1 Tak
14.10.2017 Schronisko PTTK na Leskowcu Groń J.P.II – Tarnawa Górna niebieski (0 kB) BZ.03 6 Tak
RAZEM 16  

Od uczestnika wymagane jest odpowiednie przygotowanie do wędrówek górskich.

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 35 zł
dzieci do lat 16 31 zł
dla pozostałych uczestników dorośli 40 zł
dzieci do lat 16 35 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 6.10.2017 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1097 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 6 października 2017 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 097"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzą:
Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

Adam Lemoch i Dariusz Opalski

Numer alarmowy GOPR
GOPR: 601-100-300

Serdecznie zapraszamy!

Powrót
copyright