kontur (2 kB)

KOŁO PTTK ZH

Linia

Wycieczka Nr 051

Zaprasza na wycieczkę w

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Pasmo Dymińskie i Posłowickie
(2 etap szlaku im. E. Padechowicza)

w dniu 26.05.2018 r. (sobota)


Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
halasa (94 kB)
Góra Hałasa - wieża obserwacyjna

W programie:

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 41 zł
dzieci do lat 16 32 zł
dla pozostałych uczestników dorośli 50 zł
dzieci do lat 16 40 zł

i obejmuje:

Po dokonaniu wpłaty należy poinformować prowadzącego wycieczkę
SMS-em, lub mailem na adres jolapustulka@interia.pl

Wyjazd:

w dniu 26.05.2018 r. o godz. 7:00 z parkingu przy byłym Kinie Światowid.

Powrót: w dniu 26.05.2018 r. około godz. 20

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia, przyjmują do dnia 22.05.2018 r.
Bożena Pierzchalska - Stalownia Konwertorowa
pok. nr 22 - tel. 12 290-27-07,
Janusz Pustułka - tel. 12 647-17-45, 502-680-996

oraz Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 22.05.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 051" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Janusz PUSTUŁKA - tel. 502-680-996
Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-051-300
Linia
Powrót
copyright