kontur (2 kB)

41 Jesienny Zlot Turystów Pieszych
RUSOCICE
25.09.2005 r.

z zakończeniem na boisku Sportowym
LKS "Nadwiślan" w Rusocicach.

Nagrody wręcza Pani Zofia Knapik

Uczestnicy po przejściu tras zaproponowanych przez organizatorów jak również dowolnych, przybyli na miejsce Zlotu które, znajdowało się na boisku Sportowym LKS "Nadwiślan" w Rusocicach. Otrzymali w ramach wpisowego: odznaki zlotowe, posiłek turystyczny, który przygotował i wydawał Pan Eugeniusz Szewczyk restaurator z Tenczynka, a od Gminy Czernichów mapy gminy, foldery i zakładki. Posileni uczestnicy Zlotu mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkursach sprawnościowych, szczęścia w loterii fantowej oraz konkursach towarzyszących loterii fantowej.

Konkursy sprawnościowe:

Punktowano i nagrodzono w konkursach sprawnościowych od 1 do 6 miejsca.

Najliczniejsze drużyny biorące udział w Zlocie:

W Zlocie wzięło udział 13 drużyn, razem uczestników wraz z organizatorami i gośćmi 283.

Sponsorzy:

Komandorem Zlotu był kolega Ryszard Bielecki a pomagali mu Rusek Władysław, Bałdys Marta, Prochowicz Zofia, Pałka Janina, Mróz Jadwiga, Zając Edward, Polak Bronisław, Olender Stanisław, Zadyrska Anna, Michalska Anna, Grzywacz Helena, Pogorzeliska Kazimiera, Gilewski Lech, Zając Alfred, Żak Krystyna.

Gośćmi Zlotu byli:

Na zakończenie Zlotu zabrał głos z-ca wójta Janusz Kapusta, który podziękował wszystkim uczestnikom Zlotu i zaprosił wszystkich na 41 Wiosenny Zlot Turystów Pieszych do Rybnej 2006 roku.

Stoją od lewej: Kolega Władysław Rusek, z-ca wójta Janusz Kapusta, Radny Powiatu Krakowskiego Janusz Starowicz, Przedstawiciel KTP ZG PTTK Romuald Cholewa, Sekretarz Generalny FHZZ Marian Siarkowski, przedstawiciel NSZZ Leszek Mazur, Prezes Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie Kolega Eugeniusz Halo.
Puchar wręcza Prezes Zarządu Oddziału Gratulacje od Romualda Cholewy Kamandor

copyright