kontur (2 kB)

46
JESIENNY ZLOT TURYSTÓW PIESZYCH

"Bolechowice - 2010"

26.09.2010 r.

Na mecie Zlotu Uczestnicy 46 Zlotu - fotografia zbiorowa

Komisja Turystyki Pieszej Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie 46 Jesienny Zlot Turystów Pieszych zorganizowała na terenie gminy Zabierzów z metą w miejscowości Bolechowice na terenie Szkoły Podstawowej, w zlocie udział wzięło 162 uczestników. Były to drużyny Klubu Turystyki Górskiej "Wierch" Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie, Koło PTTK Emerytów i Rencistów Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie, Komisja Turystyki Pieszej Oddziału w Jaworznie oraz osoby które zgłosiły się na mecie Zlotu.
Komandorem Zlotu był Kol: Czesław Wójcik.

Wieś Bolechowice położone są w Rowie Krzeszowickim rozdzielającym Wyżynę Krakowsko-Częstochowską od Garbu Tenczyńskiego. Północne tereny wsi ze względu na piękno krajobrazu i cenną przyrodę włączone zostały w obszar Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Położenie miejscowości sprawia, że jest ona dobrym miejscem wypadowym do zwiedzania najpiękniejszych z tych dolin: Doliny Bolechowickiej, Kobylańskiej i Kluczwody. Brama Bolechowicka zamykająca wylot Doliny Bolechowickiej znajduje się zaledwie kilkaset metrów od centrum miejscowości i w jej pobliżu jest parking dla samochodów, również wyloty pozostałych wymienionych dolin znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wsi. Przebiegająca przez miejscowość sieć szlaków turystyki pieszej i rowerowej umożliwia zwiedzenie również pozostałych, nieco dalej położonych dolin: Będkowskiej, Doliny Szklarki i Doliny Racławki.

Przez wieś przepływa niewielki potok Bolechówka będący lewobrzeżnym dopływem Rudawy. Na terenie miejscowości znajduje się rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki obejmujący Bramę Bolechowicką i dolny odcinek Wąwozu Bolechowickiego.

W przysiółku Zielona odkryto skarb 68 srebrnych monet polskich, czeskich, niemieckich i angielskich oraz 17 fragmentów srebrnych ozdób: paciorków i kolczyków. Skarb ten został ukryty w ziemi ok. roku 1020

Przeprowadzono pięć konkursów rekreacyjno - sportowych w których udział wzięło 367 osób startujących.


Konkurs "Rzut Piłeczką"
Prowadzący Wiesława Podkowińska i Stanisław Łuczak, startowało 64 uczestników.


Lp. Imię i nazwisko Nazwa drużyny Wynik
w konkursie
Miejsce
1 Stanisław Karaszewicz KTP Oddziału w Jaworznie 150 I
2 Agnieszka Tokarz KTP Oddziału w Jaworznie 120 II
3 Wanda Warszawska Koło E i R H/O PTTK w Krakowie 120 III


Konkurs "Rzutu Podkową".
Prowadzący Robert Halo i Marian Legut, startowało 79 uczestników.


Lp. Imię i nazwisko Nazwa drużyny Wynik
w konkursie
Miejsce
1 Wiesław Rebelka KTG "WIERCH" H/O PTTK w Krakowie 12/9,3 I
2 Urszula Kleszcz KTP Oddziału w Jaworznie 10/6,4 II
3 Ciepliński Waldemar KTP Oddziału w Jaworznie 8/4,4 III


Konkurs "Rzutu Lotką".
Prowadzący Grzegorz Jurkowski i Renata Legut, startowało 78 uczestników.


Lp. Imię i nazwisko Nazwa drużyny Wynik
w konkursie
Miejsce
1 Waldemar Witosławski Koło E i R H/O PTTK w Krakowie 106 I
2 Andrzej Gajos KTP Oddziału w Jaworznie 68 II
3 Stanisław Karzewicz KTP Oddziału w Jaworznie 66 III


Konkurs "Ringo dla Dzieci".
Prowadzący Helena Grzywacz i Stanisław Adach, startowało 53 uczestników.


Lp. Imię i nazwisko Nazwa drużyny Wynik
w konkursie
Miejsce
1 Marcin Partyka KTP Oddziału w Jaworznie 90 I
2 Aleksandra Kuśnierewicz KTP Oddziału w Jaworznie 55 II
3 Joanna Witosińska KTP Oddziału w Jaworznie 50 III


Konkurs "Rzut Kapeluszem".
Prowadzący Grzegorz Jurkowski i Anna Jurkowska, startowało 93 uczestników.


Lp. Imię i nazwisko Nazwa drużyny Wynik
w konkursie
Miejsce
1 Marcin Partyka KTP Oddziału w Jaworznie 30+20 I
2 Stanisław Karżewicz KTP Oddziału w Jaworznie 30+10 II
3 Magda Leś KTP Oddziału w Jaworznie 30+5 III

W Zlocie jako goście zaproszeni wzięli udział Sekretarz Federacji Hutniczych Związków Zawodowych Pan Marian Sarkowski i Wiceprezes Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie Kol: Janusz Pustułka, którzy na zakończenie zlotu wręczali puchary i nagrody dla zwycięzców. Zlot wspierali finansowo Gmina Zabierzów, Zarząd Główny PTTK, Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Katowicach oraz NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie.

Tą drogą chcę wszystkim organizatorom podziękować za wywiązanie się z swych obowiązków, a uczestników i sponsorów Zlotu zaprosić na następny Zlot Komandor i Sekretarz 46 Zlotu Turystów Pieszych.

Relacja fotograficzna - Beata Halo
Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka

copyright