kontur (2 kB)


Korona Beskidów

BESKID ŚLĄSKO-MORAWSKI
„ŚLADAMI ONDRASZKA”

21 lipca 2012 r.

WYCIECZKĘ Z CYKLU
ZDOBYWAMY KORONĘ BESKIDÓW

Linia

Kierownik wycieczki: Marek Prostacki - Przodownik GOT
Pogoda: mglisto

Linia

Beskid Śląsko-Morawski

Beskid Śląsko-Morawski to pasmo górskie na pograniczu Republiki Czeskiej i Słowacji, część Beskidów Zachodnich, położona między rzeką Olzą na wschodzie a Wyżyną Morawską na zachodzie. Obejmuje południowo-zachodnią część Śląska Cieszyńskiego oraz północno-wschodnią część Moraw. Do 1968 Beskid Śląsko-Morawski był zaliczany do Beskidu Śląskiego, od tego czasu wydzielony został jako osobne pasmo. Najwyższym szczytem pasma jest Lysa Hora (1324 m), która wchodzi w skład Parku Krajobrazowego "Beskidy".

Lysa Hora
Lysa Hora

W pobliżu szczytu, na wysokości 1313 m n.p.m. znajduje się 78-metrowy przekaźnik telewizyjny (potężna bryła obiektu wybudowana w 1980 jest widoczna z daleka), a na wysokości 1320 m n.p.m. obserwatorium meteorologiczne Turystów przyjmują dwa baraki, pełniące rolę schronisk. Większy z nich oferuje również noclegi. Można tu smacznie i tanio zjeść. W roku 2011 rozpoczęto budowę nowego schroniska na miejscu dawnego schroniska „Bezručova Chata”, które spłonęło. Ze szczytu Łysej Góry rozpościera się piękny widok na północ i południe. Szczyt tworzy 4 ramiona, z których najpotężniejsze to Luksiniec i Malchor.

Wodospady Satiny
Wodospady Satiny

W pobliżu Malenowic znajdują się ciekawe Wodospady Satiny. W dolinie pod Luksińcem znajduje się rezerwat Ondraszove Diry. Na południe od Łysej Góry znajduje się zapora Šance na rzece Ostravica. To najwyższa (65m wys. i 342m dł.) w Czechach przegroda rzeki.

Z Łysą Górą związane są legendy o zbójniku Ondraszku z Janowic (1680–1715), który „zbójował” w tych okolicach. Legendy o nim przekazywane były w formie ustnej i pisemnej. Najbardziej znana powieść Gustawa Morcinka "Ondraszek" opisuje jego dzieje a Morcinek, jak pisze we "Wstępie" utkał ją z "z materiałów, życia, twórczej fantazji, pracy, ślęczenia nad starymi szpargałami i wielu innych rzeczy. Jedną z nich, może najważniejszą, było pragnienie, żeby legendę śląską o zbójnickiej swobodzie i chłopskiej tęsknocie za wolnością przekazać ludziom, którzy o tych sprawach mało wiedzą." Więcej o Ondraszku i jego ukrytych skarbach na stronie http://ondrasovo.tesinske-beskydy.cz

Linia

Korona Beskidów

Korona Beskidów jest nową odznaką turystyczną, ustanowioną w 2012 roku. Jest przyznawana za zdobycie 27 szczytów pasm Beskidów położonych na terenie Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy. Potwierdzenie zdobycia szczytu dokumentuje się w formie odcisku pieczęci obiektów turystycznych znajdujących się w pobliżu wierzchołka lub potwierdzenia przodownika / przewodnika turystyki górskiej obecnego na wycieczce, w specjalnej książeczce, której dystrybutorem jest Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.

Więcej informacji w regulaminie na stronie www.pttkhts.hg.pl/odznaki/kb.html

Linia

Trasa górska:

Ostravice - Lysa Hora - Satina 21.07.2012

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
21.07.2012 Ostravice – Butorzanka – Luksiniec Czechy 12 Tak
21.07.2012 Luksiniec – Lysa Hora Czechy 6 Tak
21.07.2012 Lysa Hora – Hradova – Satina Czechy 7 Tak
RAZEM25 

Relacja fotograficzna - Ewa Skrzyńska
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo

Powrót
copyright