kontur (2 kB)

MINČOL
w Górach Czerchowskich

14 kwietnia 2013

Linia

Kierownik wycieczki: Marek Prostacki
Pogoda: wiosenno-zimowa
Linia Góry Czerchowskie Góry Czerchowskie

Čergov (Góry Czerchowskie) to pasmo górskie w Beskidach na Słowacji. Długość pasma wynosi 29 km, maksymalna szerokość – 17 km. Od północnego zachodu Góry Czerchowskie na krótkim odcinku graniczą z polskim Beskidem Sądeckim, od północnego wschodu i wschodu – z Pogórzem Ondawskim, od południa – z Kotliną Koszycką, od południowego zachodu – z Bachureniem, od zachodu – z Górami Lewockimi. Otaczają je doliny środkowego Popradu, górnej Torysy, jej dopływu Sekčova i górnej Topli. Przez północno-zachodnią część Gór Czerchowskich, w tym przez Minčol, Malý Minčol i Murianík biegnie główny wododział europejski, rozdzielający tu dorzecza Popradu (zlewisko Bałtyku) oraz Torysy i Topli (zlewisko Morza Czarnego). Główny grzbiet ma charakter grzebienia, z którego wybiegają na wszystkie strony stosunkowo długie ramiona. Góry Czerchowskie zbudowane są głównie z fliszu karpackiego. Najwyższym szczytem jest Minčol (1157 m), który należy do Korony Beskidów. Góry Czerchowskie posiadają dość gęstą sieć oznakowanych szlaków turystycznych ale tylko jedno schronisko na Przełęczy pod Čergovem. Do atrakcji turystycznych należą liczne drewniane kościoły katolickie i cerkwie greckokatolickie we wsiach u podnóży gór (m.in. Lukov, Krivé, Hervartov, Frička), nieźle zachowane przykłady drewnianej architektury mieszkalnej i gospodarskiej (m.in. tradycyjne drewniane spichlerze – "sypki") oraz ruiny zamków (Zamek Nový hrad w Hanigovcach czy Zamek Kamenica w Kamenicy).

Linia

Trasa górska:

Linia

Korona Beskidów

Korona Beskidów jest nową odznaką turystyczną, ustanowioną w 2012 roku. Jest przyznawana za zdobycie 27 szczytów pasm Beskidów położonych na terenie Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy. Potwierdzenie zdobycia szczytu dokumentuje się w formie odcisku pieczęci obiektów turystycznych znajdujących się w pobliżu wierzchołka lub potwierdzenia przodownika / przewodnika turystyki górskiej obecnego na wycieczce, w specjalnej książeczce, której dystrybutorem jest Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.

Więcej informacji w regulaminie na stronie www.pttkhts.hg.pl/odznaki/kb.html

Nasza Grupa

Šarišské Jastrabie - Minčol - Lutina - 14.04.2013

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
14.04.2013 Šarišské Jastrabie – Minčol Słowacja Čergov 13 Tak
14.04.2013 Minčol – Lazy – Sedlo Ždiare Słowacja Čergov 5 Tak
14.04.2013 Sedlo Ždiare – Za hradom Słowacja Čergov 3 Tak
14.04.2013 Za hradom – L’utina Słowacja Čergov 4 Tak
RAZEM 25  
Relacja fotograficzna - Zbigniew Sieja
Relacja fotograficzna - Koło ZB
Relacja fotograficzna - Olga Płaszczewska
Relacja fotograficzna - Ela Czader
Powrót
copyright