kontur (2 kB)

Przydatne druki

Linia

Ubezpieczenia dla członków PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej. Od 2010 roku ZG PTTK przy pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o.o. podpisywane są korzystne umowy ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek. 31 marca 2016 r. ZG PTTK, po wynegocjowaniu i przygotowaniu jak możliwe korzystnych i odpowiadających specyfice prowadzonej działalności i posiadanego przez PTTK mienia przez Maxima Fides Sp. z o.o., podpisał umowy ubezpieczeniowe na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r. Obecnie ubezpieczycielem Odpowiedzialności Cywilnej i mienia PTTK jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., a ubezpieczycielem ryzyka Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest - AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna. Nadal funkcjonują trzy umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i majątkowa (obejmująca ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego).

Każdy członek PTTK, może skorzystać z rabatu w wysokości 15% na zakup polis turystycznych on–line. Aby skorzystać, należy wejść na www.axatravel.pl i wpisać kod rabatowy: PTTK2016, który będzie ważny od 1.01.2016 do 31.12.2016.

Ubezpieczenia NNW członków PTTK z opłaconą składką członkowską

Druki ubezpieczenia
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Adres siedziby:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
Linia
copyright