kontur (2 kB)
Klub Turystyki Górskiej Hutniczego Oddziału PTTK

W dniu 14.12.2007r. Klub Turystyki Górskiej wspólnie z Komisją Górską zorganizował UROCZYSTE Spotkanie przy świecach w celu podsumowania działalności w roku 2007 r.
Dyplomy Zarządu Głównego PTTK otrzymała Koleżanka Krystyna Halo. Zarząd Oddziału przyznał Dyplomy Zarządu Oddziału dla: Koleżanek: Agacie Karwowskiej, Ewie Skrzyńskiej, Krystynie Kania-Zajma, Agnieszce Starak i dla Kolegów: Czesławowi Wójcikowi, Janowi Kantorowi, Jackowi Sani, Adrianowi Kantorowi, Bogdanowi Mullerowi. Wręczono również legitymacje Organizatora Turystyki PTTK dla Kolegów: Wójcik Czesław, Sania Jacek, Muller Bogdan, Halo Piotr.
Wielu członków otrzymało upominki. Przyjęto program działalność na rok 2008 r. Składano sobie życzenia Świąteczne i Noworoczne. Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze przy śpiewie kalend i turystycznych piosnek, przy akompaniamencie gitary Kol: Czesława Wójcika. Zakończyło się w późnych godzinach nocnych.

Relacja fotograficzna
Linia
Powrót
copyright