kontur (2 kB)

Spotkanie świąteczne
18.12.2010 r.

Święta
Uroczyste zakończenie roku 2010

Informacja z działalności Klubu Turystyki Górskiej "WIERCH"
za rok 2010

Zarząd działał w składzie 7 osobowym wybranym na zebraniu sprawozdawczo wyborczym.


 Prezes Zarządu Eugeniusz Halo
 Wiceprezes Zarządu Agata Karwowska
 Sekretarz Zarządu Ewa Skrzyńska
 Skarbnik Zarządu Jan Ślazik
 Członek Zarządu Beata Halo
 Członek Zarządu Andrzej Sieja
 Członek Zarządu Jan Kantor
Zakochani

W roku 2010 Zarząd Klub przeprowadził konkurs na nazwę Klubu w wyniku czego przyjął nazwę "Wierch". Opracowano projekt odznaki klubowej i w obecnej chwili członkowie Klubu posiadają możliwość jej zakupu. Stan członków Klubu na początku 2010 roku liczył 67 członków, a w obecnej chwili liczy 124 członków i sympatyków.

W plan imprez na rok 2010 ryły imprezy wielodniowe i jednodniowe, które cieszyły się dużym powodzenie. W okresie całego roku zorganizowano ich 27, między innymi: 48 Centralny Rajd Hutników w Rycerce Dolnej, Czeska i Saska Szwajcaria, wyjazd w góry Pirynu i Riły (Bułgaria)., wspólne wyjazdy z narciarzami, udział w imprezach które były organizowane przez Komisje Turystyki Piesze Oddziału oraz udział w imprezach innych Oddziałów: jak Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej (Markowe Szczawiny) i Hala Krupowa (Udział w zakończeniu Sezonu). Zorganizowano spotkanie organizatorów 48  Centralnego Rajdu Hutników, na którym wręczono certyfikaty. Można tutaj by wymieniać jeszcze wiele innych imprez, które się cieszyły bardzo dużym powodzeniem np. Wycieczki do Słowacji. Należy podkreślić duże zaangażowanie prowadzących imprezy i ich profesjonalizm, co dało się zauważyć wśród uczestników wyjazdów. Prowadzący wyjazdy to Ewa Skrzyńska, Agata Karwowska, Andrzej Sieja, Jan Ślazik, Jan Kantor i Zdzisław Gardziel. Do sprawozdania dołączone jest tabela uczestnictwa w imprezach Klubu jej członków, ale nie sposób nie wymienić rekordzistów to: Ewa Skrzyńska 25, Jan Ślazik 25, Agata Karwowska 22 i Adam Jędrasik 22.

Członkowie Klubu pełnią funkcje w różnych organach Oddziału są to: Komisji Turystyki Pieszej kol: Czesław Wójcik, Bogdan Miller, Krystyna Halo, Robert Halo. Sądu Koleżeńskiego kol: Beata Wojnar, Krystyna Halo, Beata Halo. Komisji Rewizyjnej Oddziału: Krzysztof Karwowski, Renata Martemianow, Teresa Wróbel, Ewa Skrzyńska. Trzon Komisji Turystyki Górskiej stanowią członkowie Klubu Przewodniczący Kol: Edward Zajma, Jan Ślazik, Krystyna Kania-Zajma, Jacek Sania, Ryszard Wawiórko. Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Pracy kol: Zbigniew Sieja, Anna Trojan, Beata Halo.

Aniołki

Na wniosek Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału za wybitne osiągnięcia przyznał wyróżnienia dla następujących członków klubu ZŁOTA HONOROWA ODDZNAKA PTTK kol: Bogdan Miller. SREBRNA HONOROWA ODDZNAKA PTTK kol: Grzegorz Szczotka. DYPLOMY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK kol: Karwowska Agata, Skrzyńska Ewa, Sieja Andrzej, Kantor Jan, Karwowski Krzysztof, Sieja Zbigniew, Gardziel Elżbieta-Helena, Gardziel Zdzisław. ZASŁUŻONY W PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY - O/ZŁOTA kol: Martemianow Renata, Zajma Edward. ZASŁUŻONY W PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY - O/SREBRNA kol: Halo Beata, Wójcik Czesław, Halo Krystyna, Kłącz Aleksander, Grzywacz Ryszard, Halo Krystyna, Ślazik Jan, DYPLOM UZNANIA ZARZĄDU HUTNICZEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE kol: Muzyk Łukasz, Krawczyk Kazimierz, Rekucka Aleksandra, Siekanka Paweł, Trojan Anna.
Oraz Dyplom Zarządu Klubu Turystyki Górskiej "WIERCH" przyznano dla kol: Wyrostek Anna, Wyrostek Krystyna, Obrzut Alicja, Rebelka Wiesław, Grabania Wojciech, Jędrasik Adam, Bujas Piotr, Kmiecik Krzysztof, Kubat Halina, Kubat Jan, Szala Dorota, Szala Marek, Szala Alicja.

W okresie przedświątecznym tj. 18 XII 2009 odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Klubu Turystyki Górskiej "WIERCH": Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie. W spotkaniu brali udział członkowie Klubu i zaproszeni goście, uczestnicy wycieczek organizowanych przez Klub. Spotkanie prowadziła Kol: Agata Karwowska, były i wspomnienia, snucie planów i propozycji na nadchodzący rok 2011. Po części oficjalnej wszyscy gościliśmy się przy wigilijnym poczęstunku, oraz wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Członkowie Klubu "WIERCH" którzy wspólnie wędrują po górach bardzo chętnie spotykają się również na "opłatku", bo wszyscy jesteśmy "turystyczną rodziną".

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, nazywając go "Słońcem Sprawiedliwości". Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Boska stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą.

Nie mam daru do pisania, a tym bardziej do składania życzeń miłych i serdecznych, a do tego pożytecznych, tak więc teraz tutaj stąd życzę Wam Wesołych Świąt.

Prezes Zarządu Oddziału
Eugeniusz Halo

Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka
Święta
Powrót
copyright