kontur (2 kB)

UKRAINA - KARPATY WSCHODNIE

Bieszczady Wschodnie
Gorgany - Połonina Borżawa

Rekonesans

Linia Gorgany - Sywula 1836 m

Bieszczady - zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski - Tarnica (1346 m n.p.m.). Bieszczady i Beskid Niski zajmują południowo-wschodni kraniec Polski, na pograniczu ze Słowacją i Ukrainą. Stanowią one część wielkiego łuku Karpat ciągnącego się na przestrzeni 1300 km, od Słowacji po Rumunię. Pod względem administracyjnym w większości obszar ten leży na terenie województwa Podkarpackiego. Góry tworzą tu kilka podłużnych pasm, przeciętych w poprzek dopływami Sanu. Cechą charakterystyczną Bieszczadów jest niski przebieg górnej granicy lasu na wysokości 1200 - 1220 m i brak regla górnego. O urodzie Bieszczadów decydują rozległe łąki wysokogórskie - połoniny, rozciągające się już od wysokości 1080 m. Bieszczady dzielą się na: Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy), Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy).Nazwy Bieszczady używa się zwykle w Polsce jako synonimu polskich Bieszczadów (które są jedynie częścią Bieszczadów Zachodnich). "Bieszczad" i "Beskid" były od wieków określeniem gór oddzielających Polskę i Ruś od Węgier. Etymologia wyrazów 'Bieszczad' i "Beskid" jest niejasna, czasem wywodzi się te słowa od trackiego ludu Bessów, których obecność na północ od Karpat odnotował Ptolemeusz. Karol Dobrowolski w 1938 objaśnił toponimię "Beskidu" i "Bieszczadu" na tle nazewnictwa bałkańskiego łącząc ją z albańską nazwą terenową bjeska, bjeske oznaczającą halę górską, łąkę lub pastwisko. Za etymologią germańską Jan Michał Rozwadowski w 1914 wywiódł wyraz "Bieszczad" z gwar środkowo – dolno - niemieckich od beshet, besket - geograficzny "przedział lub rozdział wód". Bieszczady należą do Beskidów Wschodnich, które są częścią Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Mimo iż szczytowe partie zajmują połoniny, to Bieszczady zaliczane są do pasma Beskidów Lesistych, a nie Połonińskich.


Połonina Borżawa

Połonina Borżawa - pasmo górskie na ukraińskim Zakarpaciu. Należy do Beskidów Połonińskich w łańcuchu Zewnętrznych Karpat Wschodnich.

Pasmo Połoniny Borżawy w swoich wyższych partiach ma charakter wysokogórski - szczyty są stożkowe, pokryte specyficzną dla Wschodnich Karpat formacją połoniny. Grzebiety są szerokie, doliny - głęboko wcięte. Poniżej linii 1200 m zbocza są pokryte lasami, głównie bukowymi, które jednak są w ostatnich dziesięcioleciach masowo wyrąbywane. Na połoninach prowadzi się wypas owiec. Połonina Borżawa nie jest objęta żadną formą urzędowej ochrony przyrody. Najwyższym szczytem całego pasma - Stohami (1677 m).

Bieszczady Linia

PROGRAM

1 dzień


Zbiórka uczestników wyjazdu o godz 2030 na ul Bulwarowej 37
wyjazd z Krakowa o godz. 2100 przejazd przez Sanok, Krościenko (przekroczenie granicy Polsko – Ukraińskiej)

2 dzień


Wyjście z Hrozewo na szczyt Magury Łomniańskiej (987 m n.p.m.) ok 3 km czyli wraz z powrotem [czas przejścia ok. 2,3 – 3 godz.]. Wyjście z Husne Wyżne – Pikuj (1405 m n.p.m.) zejście do Blasowica, przejazd przez Niżhni Vorota – Wołowiec – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień


śniadanie, wycieczka górska: Kiczerny – Ostra Hora (1407 m n.p.m.) – Paszkowce [czas przejścia ok. 5 – 5,5 godz.] Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień


śniadanie, wycieczka górska: – Wołowiec – Tematyk (1343 m n.p.m.) – Płaj (1330 m n.p.m.) – Wielki Wierch (1598 m n.p.m.) – Stoj (1681.5 m n.p.m.) – Wielki Wierch – Wołowiec [ czas przejścia ok. 8,5 – 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień


śniadanie, wycieczka górska: Synewir – Jawornika – Piszkonia – Jasenowiec (1628 m n.p.m.) – Wielka Gropa (1667 m n.p.m.) – Negrowiec (1702 m n.p.m.) – Horb (1687 m n.p.m.) – Barwinek (1461 m n.p.m.) – Kołczawa [ czas przejścia ok. 8,5 – 9 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień


śniadanie, wycieczka górska: Kołoczawa – Przełęcz Przysłup (926 m n.p.m.) – Streminos (1652 m n.p.m.) – Strimba (1719 m n.p.m.) – Kołaczawa [czas przejścia ok. 8 – 8,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzień


śniadanie, wycieczka górska: Paszkowice – Begary – Jama Szeroka – Riwna (1482 m n.p.m.) – Jama Szeroka – Paszkowice [czas przejścia ok. 9,5 – 10,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

8 dzień


śniadanie, wycieczka górska: Przełęcz (836 m n.p.m.) nad Synewirem – Kamionka (1578 m n.p.m.) – Bukowinka – Ozerna (1495 m n.p.m.) – Synewirskie Jezioro – parking [czas przejścia 8 – 8,5 godz.]. Obiadokolacja, nocleg.

9 dzień


śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. Mukaczewo (zamek) – Użhorod (zamek), (skansen,). Obiad. Przejazd do Polski przez przejście graniczne Użhorod - Vyšné Nemecké Słowacje ok. godz. 1700, Kraków ok. godz. 2230.

Linia
Wrażenia fotograficzne z rekonesansu
Linia
Powrót
kontur (2 kB)
copyright