kontur (2 kB)

Pasek

Spotkanie świąteczne
Klubu Turystyki Górskiej "WIERCH"

04.01.2013 r.

U Szpinaka

Dnia 4 stycznia 2013 roku odbyło się noworoczne spotkanie członków Klubu Turystyki Górskiej „Wierch”. Tym razem miało ono miejsce w atmosferze wiejskiej chałupy „U Szpinaka”, w Nowohuckim Centrum Kultury. Szkoda, że chałupa nie mogła zmieścić wszystkich członków naszego Klubu, ale niestety byłoby to trudne do zrealizowania, bo zdaje się, że nasz klub jest jednym z najliczebniejszych w kraju. Na koniec 2012 roku liczył 152 osoby.

Rozpoczynamy nowy rok i podsumowujemy ten stary, jakże udany. Działo się w nim nader wiele. Zakończył w nim kadencję pierwszy historyczny Zarząd Klubu Turystyki Górskiej „Wierch” Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, w składzie:

Prezes Eugeniusz Halo
Wiceprezes Agata Karwowska
Sekretarz Ewa Skrzyńska
Skarbnik Jan Ślazik
Członkowie Beata Halo
Jan Kantor
Andrzej Sieja

Spotkanie było okazją do uroczystych podziękowań za działalność tego pierwszego Zarządu Klubu, który przetarł szlak rozwoju Klubu począwszy od jego narodzin i dotarł do poziomu mocno rozwiniętego profilu działalności. Klub Turystyki Górskiej „Wierch” działa obecnie nie tylko w swoim wyspecjalizowanym profilu, czyli górach, ale również uczestniczy w wielu różnych przedsięwzięciach. A o tym, że są one podejmowane z wysokim profesjonalizmem świadczy fakt, że w roku 2013 powierzono temu młodemu Klubowi organizację krajowego Zlotu Klubów Turystyki Górskiej. Świadczą o tym również opinie uczestników organizowanych wycieczek i wypraw, a także duże zainteresowanie turystycznymi propozycjami KTG „Wierch”. Wystarczy spojrzeć na bogatą dokumentację fotograficzną, dostępną w Internecie, by się o tym samemu przekonać. Zorganizowane wyjazdy przyniosły uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń, przeżyć, jak też pozwoliły spędzić aktywnie czas, co było i jest niebanalne dla zdrowego wypoczynku. Każda organizowana wycieczka promieniowała walorami estetycznymi, krajoznawczymi, jak też edukacyjnymi ucząc bezpieczeństwa w górach i na szlaku.

Rok 2012 był rokiem bardzo udanym. Klub Turystyki Górskiej „Wierch” zorganizował wówczas łącznie 25 imprez wyjazdowych, w tym 5 wielodniowych. Łącznie zajęły one 42 dni wycieczkowych (to tak jakbyśmy byli półtora miesiąca non-stop na szlaku). Najwięcej wycieczek zorganizowano w najwyższe polskie góry Tatry - łącznie 8 wycieczek jednodniowych. Pozostałe pasma górskie nawiedzane były nie więcej niż dwa razy. Po dwie wycieczki odbyły się w następujące pasma: Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Żywiecki, Beskid Wyspowy, przy czym obie wycieczki w Pieniny były wielodniowe i łącznie trwały 6 dni. Z wielodniowych wycieczek odbyły się także 8-dniowa w Bieszczady Ukraińskie, 4-dniowa w Bieszczady i 3-dniowa w Góry Kisuckie i Małej Fatry.

Poza wycieczkami typowo górskimi odbyły się również trzy „niegórskie”: jedna obejmująca Pogórze Wiśnickie i Ciężkowickie oraz druga Pogórze Rożnowskie, oraz trzecia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie odbyła się trasa w ramach uczestnictwa w 46. Wiosennym Zlocie Turystów Pieszych w Zabierzowie.

Wykres

Pasja do gór to też u wielu osób często pasja do narciarstwa. Dlatego też część zimowych wycieczek pieszych umożliwiała chętnym alternatywną formę rekreacji i wypoczynku na stokach narciarskich. Tak było podczas czterech zimowych wyjazdów w góry.

We wszystkich zorganizowanych w 2012 roku wycieczkach uczestniczyło łącznie 9087 osób (dane liczone na zasadzie wielokrotności) – czyż to nie imponująca liczba? Ile przeszliśmy kilometrów i pokonaliśmy wysokości, tego chyba nikt nie jest w stanie policzyć, bo było tego sporo. Przypomnijcie sobie po krótce, co się działo w 2012 roku:

Życzmy sobie, aby kolejne lata były tak samo udane. Więcej nam nie potrzeba, a jedynie takich samych wspaniałych wypraw, by zawsze świeciło nam słońce, a krople deszczu były tylko dla ochłody, a szlaki były nam zawsze przyjazne.

Veni, vidi, scripsi - Marek Szala


Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka

Zima
Linia
Powrót
copyright