kontur (2 kB)

"ŚCIANA WSCHODNIA"
13 - 25.08.2009 r.

Prowadzący: Stefan Jurkowski
Linia

Tytus

Moje wrażenia z objazdówki! Uważam ją za udaną jak wszystkie dotychczasowe. Dopisała pogoda tak, że można było realizować program bez problemów. Zaplanowana wycieczka wzdłuż przełomu Bugu była naprawdę fajna, mimo upału który panował w tym dniu. Zaplanowane pobyty w Zamościu, Białymstoku, Lublinie dały możliwość poznania tych miast nawet w porach wieczorowych i robiły wrażenie. Zwiedzanie małych miejscowości, do których dotarcie nie byłoby w innym przypadku możliwe, a które były bardzo urokliwe zasługuje na podkreślenie. Moje uznanie dla Renatki, która noclegi załatwiała bardzo sprawnie i nie było nawet na co narzekać. Powroty w odpowiednim czasie spowodowały, że wróciliśmy z wycieczki wypoczęci jak z dobrego urlopu. Może inni uczestnicy wydzieli tę wycieczkę w innych kolorach to może się podzielą swoimi wrażeniami.

Dzień 1 - sobota 15.08

Przeworsk

 1. Bazylika Kolegiacka Ducha Świętego (Bożogrobców), z unikatową kaplicą Bożego Grobu
 2. Kościół i klasztor OO. Bernardynów pw. św. Barbary
 3. Kościół M.B. Śnieżnej
 4. Ratusz
 5. Zespół Pałacowo - Parkowy Lubomirskich
 6. Fragmenty murów obronnych
 7. Jedyny w Polsce żywy skansen - zajazd "Pastewnik"

Jarosław

 1. Układ urbanistyczny najstarszej części miasta, fragmenty murów obronnych.
 2. Zabudowa rynku, w szczególności renesansowa Kamienica Orsettich z podcieniami i misterną attyką.
 3. Kolegiata pw. Bożego Ciała z XVI w., dawna świątynia klasztorna Kolegium Jezuitów.
 4. Opactwo Benedyktynek z kościołem pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa - interesujące połączenie sztuki sakralnej i fortyfikacyjnej.
 5. Cerkiew konkatedralna pw. Przemienienia Pańskiego obrządku greckokatolickiego z XVIII w.
 6. Kościół i klasztor Dominikanów z XVII w., gotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej z XIV w.
 7. Dwie synagogi, jedna z początku, druga z końca XIX w. - Duża i Mała
 8. Ratusz Jarosławski
 9. Kościół św. Ducha w Jarosławiu
 10. Dawny Gmach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Jarosławiu - obecnie Miejski Ośrodek Kultury
 11. Kościół Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu
 12. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu
 13. Klasztor ss. Niepokalanek w Jarosławiu
 14. Miejska Wiata Targowa w Jarosławiu
 15. Kamienica królowej Marysieńki w Jarosławiu
 16. Dawna Cerkiewka w Jarosławiu
 17. Kamienica Rydzikowska w Jarosławiu
 18. Trasa podziemna
 19. Kamienica Attawantich w Jarosławiu
 20. Cmentarz żydowski w Jarosławiu
 21. Stary Cmentarz Wojskowy w Jarosławiu
 22. Kościół i Klasztor Reformatów w Jarosławiu

Korczmin

Budynin

Chłopiatyń,

Dłużniów


Przejechano około 410 km
Nocleg w Zamościu

Dzień 2 - niedziela 16.08

Dołhobyczów

 1. Pałac późnoklasycystyczny z kompleksem zabudowań gospodarczych
 2. Neogotycki, murowany z cegły, jednonawowy kościół pw. MB Częstochowskiej.- Jedna z wież jest miniaturą wieży Kościoła Mariackiego.
 3. Murowana cerkiew św. Szymona Słupnika z 1910 r. zbudowana w stylu neobizantyjskim - obecnie w remoncie

Kryłów

 1. Kościół,
 2. Ruiny zamku,
 3. Cmentarz katolicki, unicki, prawosławny i kirkut żydowski,
 4. Ogrodzenie klasztorne wraz z figurą świętego Jana Nepoucena i studnią,
 5. Brama pałacowa w parku

Kosmów

 1. Park podworski; kopiec-pomnik z okresu zarazy morowej
 2. Przełom Bugu trasa piesza przełomem Bugu około 1,5 godz.

Ślepcze

Hrubieszów

 1. Cerkiew prawosławna p.w. Wniebowzięcia NMP
 2. Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Stanisława Kostki
 3. Kościół św. Stanisława Kostki, dawna cerkiew greko -katolicka. p. w. św. Mikołaja
  • Cerkiew murowana (obecnie kościół) zbudowana w latach 1795-1828
  • Dzwonnica murowana 1868 r.
  • Plebania drewniana, pocz. XX w.
 4. Zespół dworski "Du Chateau" (ul. 3 maja 11)
  • Dwór (obecnie Muzeum im. St. Staszica) murowany 1791
  • Skrzydło zach. przed 1860, wsch. 1941 r.
  • Ogród, pierwsza połowa XIX w.
 5. Zespół klasztorny dominikanów
  • Kościół (obecnie par. św. Mikołaja Bpa) murowany 1736-1750
  • Dzwonnica murowana z 2. połowy XIX w.
  • Klasztor (obecnie LO) 1736-1766, przebudowany na szkołę ok. 1827, rozbudowany 1921

Gródek

 1. Największe w Europie cmentarzysko gockie
 2. Grodzisko w Gródku to tutaj znajdował się gród Wołyń, wchodzący niegdyś w skład Grodów Czerwieńskich.

Horodło

 1. Ślady grodziska i urządzeń obronnych
 2. Pozostałości klasztoru z XIX w.
 3. Późnobarokowy kościół parafialny pw. MB Różańcowej i św. Jacka

Uchanie

Wojsławice

 1. Zespół kościelny: kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1595 - 1608), wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica z II Poł. XVIII w., plebania z połowy XIX w. oraz zabytkowy drzewostan w granicach cmentarza kościelnego
 2. Cerkiew (połowa XVIII w.)
 3. Nowa Synagoga - 1903 (niektóre źródła podają 1890-1894)
 4. Cmentarz żydowski
 5. Dom rabina
 6. Murowane kapliczki stojące u wylotu ulic (wybudowane w 1762 roku przez Mariannę Potocką: św. Barbary, św. Michała, św. Elżbiety, św. Jana Nepomucena, św. Floriana)
 7. Układ urbanistyczny wsi
 8. Zamczysko średniowieczne z pozostałościami umocnień ziemnych

Krasnystaw

 1. Barokowe budynki pojezuickie
 2. Pałac biskupi z pierwszej połowy XVII wieku ufundowany przez bp. Stanisława Gomolińskiego
 3. Budynek seminarium (1719-1739) - przebudowany w XIX i XX wieku
 4. Poaugustiańskie zespoły klasztorne
 5. Synagoga
 6. Cmentarz żydowski w Krasnymstawie
 7. Ratusz miejski z okresu międzywojennego.


Powrót do Zamościa na nocleg.
Przejechano około 215 km


Dzień 3 - poniedziałek 17.08

Chełm

 1. Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
 2. Brama Uściługska, Najstarsza Budowla Miasta, Pochodzącą z ok. 1616 R
 3. Klasztor Bazylianów, wzniesiony w latach 1640-1649 z fundacji Biskupa Metodiusza Terleckiego.
 4. Zespół Popijarski Kościół Parafialny pw. Rozesłania Świętych Apostołów
 5. Cerkiew Prawosławna pw. św. Jana Teologa, Apostoła i Ewangelisty. z połowy XIX w
 6. Unickiego Seminarium Duchownego oraz cerkiew pw. św. Mikołaja.
 7. Synagoga Mała (Bet- Hamidrasz).

Sobibór

Włodawa

 1. Murowany, Późnobarokowy Kościół Pw. św. Ludwika Wzniesiony w Latach 1739-1780 Z Fundacji Ludwika i Antoniego Pociejów,
 2. Flemingów I Czartoryskich, wg Projektu Architekta Pawła Fontany
 3. Klasztor wzniesiony w latach 1711-1717 wg projektu architekta Józefa Pioli
 4. Budynek Folwarczny (Kuchnia Klasztorna) zbudowany na krawędzi skarpy nadbużańskiej w poł. XVIII w
 5. Cerkiew Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
 6. Zespół Synagogalny: wielka Synagoga, Mała Synagoga, Dom Pokahalny.
 7. Zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki i pomnik powstańców 1863 roku na Al. J. Piłsudskiego.
 8. Kolumna Toskańska z 1766 roku

Hanna

 1. Drewniany kościół parafialny św. Piotra i Pawła, dawna cerkiew greckokatolicka
 2. Ośrodek plecionkarski

Sławatycze

 1. Cerkiew wniebowzięcia NMP z XIX/XX w. 
 2. Drewniane chałupy z XVIII i XIX w.

Jabłeczna

 1. Zespół klasztorny z dwoma dziedzińcami, na wewnętrzny otoczony białym murem wiedzie klasycystyczna brama - dzwonnica z 1840 r
 2. Klasycystyczna murowana cerkiew pw. św. Onufrego Pochodząca z lat 1839-40
 3. Drewniana kaplica pw. Zaśnięcia NMP Z 1908 r
 4. Kaplica pw. św. Ducha (także z 1908) znajduje się na niewielkim pagórku pośród nadbużańskich łąk, niemal tuż nad samą rzeką
 5. Dwa zabytkowe drewniane wiatraki-koźlaki (na pn. od wsi, z 1889 i 1926 r.) oraz kilka drewnianych chat z początku XX w. i budynki po dawnych szkołach carskich.

Kodeń

 1. Kalwaria Kodeńska
 2. Ruiny pałacu Sapiehów - na ruinach zamku obecnie wznosi się ołtarz polowy
 3. Kościół pw. św. Ducha, dawniej cerkiew zamkowa, z I Poł. XVI wieku, oryginalna budowla łącząca elementy gotyckie i renesansowe.
 4. Wielokrotnie przebudowywany pałac Placencja (obecnie - 2006 r. - Dom Opieki Społecznej)
 5. Barokowy kościół parafialny pw. św. Anny z lat 1629-1635, wybudowany z fundacji Mikołaja Sapiehy, rozbudowany w XVIII w. z niezwykle bogatą dekoracją sztukateryjną i cudownym obrazem Matki Bożej Kodeńskiej
 6. Kaplica cmentarna pw. św. Wawrzyńca wybudowana w latach 1683-1685 staraniem Kazimierza Władysława Sapiehy
 7. Zabytkowa brama unicka przy ul. Sławatyckiej
 8. Droga krzyżowa z oryginalnymi figuralnymi rzeźbami drewnianymi autorstwa Tadeusza Niewiadomskiego - autor w konwencję drogi krzyżowej wplótł motywy z lat wojny i okupacji
 9. Muzeum misyjno-ornitologiczne


Nocleg
Przejechano około 185 km.

Dzień 4 - wtorek 18.08.

Kodeń, Terespol, Pratulin

Janów Podlaski

 1. Kościół pw. św. Trójcy z lat 1714 - 1735, kościół pw. Jana Chrzciciela pochodzący z lat 1790 1801.
 2. Pozostałości zespołu pałacu biskupiego. z zachowanymi obwarowaniami ziemnymi i podjazdem, stoją dwie oficyny wzniesione w latach 1770 - 1780 oraz tzw. Grota
 3. Stadnina koni arabskich

Mielnik

 1. Układ urbanistyczny.
 2. Góra Zamkowa z grodziskiem - z XI -XII w. wraz z pozostałościami późniejszego zamku, z dobrze widoczną fosą opadającą ku nadbużańskim łąkom stromą 60-metrową skarpą. Ze szczytu rozciąga się widok na rzekę Bug.
 3. Kościół z 1913r. w stylu neobarokowym.
 4. Bożnica żydowska z I poł. XIX.
 5. Cerkiew 1825r. zbudowana w stylu klasycznym.
 6. Ruiny kościoła zamkowego z pocz. XV w.
 7. Cerkiew cmentarna z 1777r.

Grabarka

 1. Źródło bijące u podnóża Świętej Góry do dziś uważane jest za cudowne.
 2. Góra Grabarka, jest świętym miejscem prawosławia w Polsce, stoi tu cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
 3. Na Grabarce znajduje się jedyny w Polsce, żeński klasztor prawosławny pw. śś. Marty i Marii.

Drohiczyn

 1. Katedra i Kolegium Pijarów z XVIII w.
 2. Kościół pofranciszkański (przełom XVII i XVIII w.) z zespołem klasztornym.
 3. Kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek (XVIII w. - zabytek klasy "0").
 4. Cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w.
 5. Góra Zamkowa - dawne grodzisko, dziś wspaniały punkt widokowy na dolinę Bugu.

Siemiatycze

 1. Klasztorny zespół pomisjonarski z renesansowo-barokowym kościołem pw. Wniebowzięcia NMP. Kościół wybudowany w latach 1625-38 i modernizowany do 1727 roku.
 2. Budynek klasztorny, późnobarokowy z 1725 r.
 3. Cerkiew Prawosławna pw. Narodzenia MB i św. Apostołów Piotra i Pawła z 1866r
 4. Synagoga - pierwotnie była klasycystyczna, w czasie II wojny spalona. Odbudowana w latach 1959-64 z przekształceniem wnętrz i zatarciem cech stylowych.
 5. Kaplica cmentarna św. Anny (1826-27), drewniana, o konstrukcji zrębowej, jednonawowa, na planie prostokąta, z dwukondygnacyjną kwadratową wieżą.
 6. Kaplica ewangelicka - klasycystyczna, zbudowana na planie koła w połowie XIX w.


Przejazd na nocleg do Białego Stoku
Do przejechania około 280 km.

Dzień 5 - środa 19.08

Zabłudów

 1. Kaplica na cmentarzu, pod wezwaniem św. Rocha
 2. Cmentarz

Narew

Hajnówka

Białowieża

 1. Muzeum przyrodnicze i leśne BPN
 2. Cerkiew św. Mikołaja z ceramicznym ikonostasem.
 3. Skansen w Białowieży - na terenie dawnej wsi Kropiwnik

Bielsk Podlaski

 1. Zespół klasztorny Karmelitów (XVII-XIX w.)
 2. Kościół Narodzenia NMP i św. Mikołaja
 3. Cerkiew Narodzenia NMP
 4. Cerkiew św. Michała
 5. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego
 6. Szkoła pisania ikon
 7. Zespół cmentarny, XVIII-XX w. i kaplica cmentarna św. Wincentego á Paulo


Przejazd na nocleg
Przejechano około 180 km

Dzień 6 - czwartek 20.08

Supraśl

 1. Zespół klasztorny bazylianów w Supraślu powstawał w czasach od XVI do XVIII wieku.
 2. Pałac archimandrytów (prawosławnych opatów)
 3. Na środku dziedzińca odbudowana cerkiew obronna Zwiastowania NMP (1503-11).z Ikoną Matki Boskiej Supraskiej
 4. Kaplica grobowa Buchholtzów z 1904 roku znajduje się na dawnym cmentarzu ewangelickim.
 5. Klasycystyczne mauzoleum Zachertów na dawnym cmentarzu ewangelickim. Wzniesione w 1885 roku jako kaplica grobowa po śmierci Wilhelma Zacherta
 6. Krynki

Kruszyniany

 1. Meczet muzułmański w Kruszynianach swoją architekturą nawiązuje do drewnianych dwuwieżowych kościołów północno -wschodniej Polski. Zbudowany w końcu XVIII wieku, na planie prostokąta, ma wymiary 10x13 m.
 2. Cmentarz muzułmański (Mizar ) z 2 poł. XVII w.

  Sokółka

  1. Kościół parafialny św. Antoniego Padewskiego - neoklasycystyczny (ok. 1848, rozbudowany 1901-1904),
  2. Cerkiew św. Aleksandra Newskiego z 1850-1853 z pięknym ikonostasem i obrazem "Ostatniej wieczerzy".
  3. Muzeum, gdzie utworzono ciekawy dział dotyczący kultury tatarskiej

  Korycin

  • Kościół Podwyższenia i Znalezienia Świętego Krzyża z 1899-1905 r. z otaczającym terenem ogrodzonym kamiennym murem, czterema drewnianymi kapliczkami oraz czworokątną dzwonnicą z kamienia z około 1744 r

  Knyszyn

  1. Układ urbanistyczny miasta z XVI w.
  2. Kościół par. pw. św. Jana Ewangelisty, 1520, 1710,
  3. Lamus plebański, drewn., pocz. XIX,
  4. Chałupa, ul. Białostocka 53, drewn., ok. 1740
  5. Dom, ul. Kościelna 6, drewn., 2 Poł. XVIII,
  6. Pomnik króla Zygmunta Augusta na rynku miejskim.
  7. Pozostałości dworu i parku dworskiego z XVI w. (gdzie zmarł król Zygmunt August)

  Tykocin

  1. Kościół Świętej Trójcy w Tykocinie - barokowy kościół oraz zespół klasztorny pomisjonarski fundacji J. K. Branickiego (1742-1749)
  2. Duży Rynek, z okresu lokacji miasta o trapezowatym kształcie, otoczony zabytkową, bogato zdobioną, niską zabudową sięgającą XVIII wieku; kramnice
  3. Barokowa Wielka Synagoga z 1642 r. - Muzeum Kultury Żydowskiej;
  4. Mała Synagoga zwana również Domem Talmudycznym - Muzeum Kultury Żydowskiej oraz Restauracja z Kuchnią Żydowską
  5. Mały Rynek, niegdyś centrum dzielnicy żydowskiej, umiejscowiony w pobliżu synagogi z fragmentami arkadowego muru z bramami
  6. Alumnat wojskowy, pierwszy w Polsce dom żołnierzy-weteranów, z lat 1634-1638, obecnie dom wycieczkowy
  7. Zespół Klasztorny Bernardynów, wzniesiony w latach 1771-1790, z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego
  8. Ruiny renesansowego zamku króla Zygmunta II Augusta odbudowanego częściowo w 2005 roku
  9. Cmentarz Żydowski
  10. Dworek Administratora w Tykocinie, murowany dworek wzniesiony w połowie XVIII w. z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego
  11. Pomnik Stefana Czarnieckiego z 1763 roku
  12. Pomnik Orła Białego - wzniesiony w 1982 roku

  Choroszcz

  • Zespół klasztorny dominikanów pochodzący z XVIII wieku.


  Nocleg w Białym Stoku
  Przejechano około 290 km

  Dzień 7 - piątek 21.08

  Brańsk

  1. Grodzisko z XI wieku
  2. Kościół katolicki pw. Wniebowzięcia NMP z 1861 r.
  3. Cerkiew prawosławna pw. Szymona Słupnika
  4. Dwie zabytkowe kapliczki
  5. Drewniane koszary carskie z lat 1875-1890 (Dom Pomocy Społecznej)
  6. Miejski układ urbanistyczny z XV wieku
  7. Drewniana zabudowa z XIX i XX wieku

  Ciechanowiec

  1. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, wraz z bogatym skansenem, wystawą maszyn rolniczych, ogrodem botanicznym roślin leczniczych, pierwszym w Polsce muzeum pisanki oraz jedynym w Polsce i największym w Europie Muzeum Weterynarii, mieszczące się w odrestaurowanym pałacu
  2. Barokowy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony w latach 1731-1737 z fundacji Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego
  3. Ruiny starej synagogi i mykwy
  4. Murowaną cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

  Sokołów Podlaski

  1. Kaplica wykonana z drewna św. Rocha - 1802 rok
  2. Pałac murowany z 1857 roku
  3. Klasycystyczna dzwonnica z XIX w.
  4. Dawna synagoga z 2 Poł. XIX w. przebudowana po 1945 roku przy ulicy Magistrackiej 4. pomnik księdza generała Stanisława Brzózki z 1925 roku
  5. Kościół Salezjanów św. Jana Bosco z lat 1935-1939
  6. Synagoga - obecnie sklep przy ulicy Długiej 29.

  Siedlce

  1. Zespół pałacowo-ogrodowy
   • Pałac Ogińskich z I Poł. XVIII w.
   • Kaplica pw. św. Krzyża z II Poł. XVIII w.
   • Oficyna pałacowa
   • Pawilon ogrodowy
   • Park miejski Aleksandria
  2. Ratusz miejski "Jacek"
  3. Kościół katedralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

  Radzyń Podlaski

  1. Kościół św. Trójcy znajduje się u zbiegu ulic Ostrowieckiej i Lubelskiej
  2. Pałac Potockich
  3. Oranżeria
  4. Park Pałacowy
  5. Pałac Szlubowskich tzw. "Gubernia"
  6. Słup sakralny

  Kock

  1. Pałac klasycystyczny księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej - wybudowany na bazie dawnego pałacu Firlejów. Przebudową zajął się Szymon Bogumił Zug w 1770 roku, otoczony parkiem geometryczno-krajobrazowym. Obecnie pałac jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej.
  2. Cmentarz wojskowy z grobem gen. Franciszka Kleeberga (zmarł w 1941 w niewoli niemieckiej), którego prochy sprowadzono w 1969.
  3. Kaplica cmentarna pw. św. Michała Archanioła
  4. Dom Cadyka, zwany również "rabinówką"; mieszkał tam w Józef Morgensztern,
  5. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1779-82, klasycystyczny, wg projektu Szymona Bogumiła Zuga


  Przejazd do Lublina na nocleg
  Przejechano około 290 km

  Dzień 8 - sobota 22.08

  Samoklęski

  • Dwór z XVIII w. i pozostałości parku krajobrazowego - obecnie Dom pomocy społecznej

  Kozłówka

  1. Zespół pałacowo parkowy i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
   • Pałac
   • Powozownia
   • Wystawę czasową "Między Wersalem a Montmartre. Sztuka francuska XVIII-XX wieku",
   • Park
   • Galeria Sztuki Socrealistycznej.

  Lubartów

  1. Klasztor oo. Kapucynów z lat 1737-1741.i kościół pw. św. Wawrzyńca
  2. Barokowa Bazylika pw. św. Anny - budowana w latach 1733-1738,
  3. Muzeum parafialne

  Ostrów Lubelski

  1. Łęczna
  2. Kościół pw. św. Marii Magdaleny Wybudowany w latach 1618-1631 odnawiany w latach: 1951, 1967, 1983.
  3. Duża Synagoga zbudowana w 1648 roku - obecnie mieści się tutaj Muzeum Judaistyczne.
  4. Mała Synagoga - znajdująca się, przy ulicy Bożniczej 21. obecnie Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna.
  5. Ratusz Klasycystyczny Obecnie Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego.
  6. Zespół Dworsko-Pałacowy Podzamcze
  7. Dom Z Podcieniami Przy Ul. Krasnystawskiej 4
  8. Domy Zajezdne Przy Ul. 3 Maja 26 I 37 oraz przy Placu Kanałowym 18 I 26

  Lublin

  1. Zamek
   • Murowana baszta obronna (donżon) z XIII wieku.
   • Kaplica pod wezwaniem św. Trójcy, która wybudowana została na zamkowym dziedzińcu.
  2. Brama Krakowska - Wybudowana po najeździe na Lublin Tatarów i Rusinów w 1341 roku
  3. Kamienica Poetów
  4. Archikatedra - pod wyzwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
   • Iluzjonistyczne Freski.
   • Kaplica Poetów
   • Ołtarz wykonany z drewna, w całości złocony, w stylu późnobarokowym.
   • Epitafia Poetów - Poświęcone Lubelskim Poetom: Sebastianowi Klonowicowi i Wincentemu Polowi.
  5. Budowle w stylu renesansu lubelskiego.
   • Kościół klasztorny Bernardynów pw. Nawrócenia Świętego Pawła.
   • Kościół Świętego Wojciecha.
   • Kościół Świętego Mikołaja na Czwartku.
   • Kościół Karmelitów św. Józefa Oblubieńca.
   • Kaplica firlejowska w bazylice u Dominikanów.


  Przejechano około 120 km.

  Dzień 9 - niedziela 23.08

  Lublin, Żółkiewka

  1. Zespół kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca, a w nim: kościół murowany z wystrojem wnętrza z 1776r., brama - dzwonnica murowana, cmentarz przykościelny, grzebalny (nieczynny), drzewostan w obrębie murowanego ogrodzenia, (koniec XVIII wieku).
  2. Cerkiew greko-katolicka pw. św. Michała Archanioła, ob. kościół polsko-katolicki pw. św. Jakuba, drewniany z 1865 roku (przeniesiony z Regiestrowa i przebudowany w 1956r).
  3. Zespół dworski w miejscowości Żółkiew Kolonia (gniazdo rodowe Żółkiewskich), a w nim: dwór murowany z końca XIX wieku oraz park z różnorodnym drzewostanem.

  Chłaniów

  • Zespół kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Chłaniowie. Drewniany kościół powstał ok. 1742 roku na miejscu poprzedniego kościoła (z ok.1600). Zachowała się drewniana dzwonnica z 2 Poł. XVIII wieku oraz cmentarz przykościelny (nieczynny) z drzewostanem.

  Turobin

  1. Kościół pw. św. Dominika w Turobinie
  2. Rynek turobiński o wymiarach 100 x 110 m
  3. Kaplica pw. św. Marka w Turobinie
  4. Gródki - zbiorowa mogiła mieszkańców wsi zabitych przez hitlerowców 1 lipca 1942 roku

  Frampol

  1. Charakterystyczny układ urbanistyczny, rynek
  2. "Zabudowa stodolna" z I połowy XIX w.
  3. Cmentarz żydowski
  4. Plebania z XIX w.
  5. Neogotycki kościół parafialny z XIX w.

  Janów Lubelski

  1. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
  2. Klasztor
  3. Zalew, sztuczny zbiornik wodny (pow. 40 ha), wraz z rozbudowaną bazą noclegową.


  Przejazd do Krakowa.

  Monika

  Wczoraj w nocy zakończyłam umieszczanie zdjęć na stronie. Wiem, że nie wszystkie są piękne, ale wymyśliłam sobie tak, by z każdej miejscowości była choć jedna fotografia. Ułożyłam zdjęcia zgodnie z planem wyjazdu. Mam nadzieję, że dzięki temu lepiej zapamiętamy te piękne miejsca. Jeżeli są jakieś błędy to proszę o informację, poprawię.
  A co bez podpowiedzi zostało w pamięci? Na pewno piękny, leniwie płynący Bug, Podziemia Kredowe w Chełmie (kto jada serek /"Bieluch"/, biedzie wiedział, że to od krówek z okolic Chełma.). Wspaniałe opowieści zakonnika z Jabłecznej i odprawiana dla 2 sióstr msza w Kostomłotach i całkiem inne w klimacie Kruszyniany. Tak można mnożyć zachwyty, bo przecież w każdym z miejsc, gdzie się zatrzymaliśmy było coś ciekawego do zobaczenia, więc nie będę już więcej wymieniać. Atmosfera i towarzystwo na wycieczce wspaniałe. Czekam na następny wyjazd.

  Linia
  Relacja fotograficzna
  Linia Powrót
copyright