kontur (2 kB)

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
Gdów - Łazany przez Łysą Górę
30.05.2010 r.

Prowadzący - Stefan Jurkowski

Wychodzimy z Gdowa i kierujemy się na północ w kierunku cmentarza na którym znajduje się Kopiec Powstańców 1846 r. Dalej drogą z czerwonym szlakiem rowerowym w kierunku wsi Liplas i za stawami rybnymi skręcamy w drogę polną do Bilczyc gdzie znajduje się dwór Kopaczyńskich. Po przejściu Bilczyc kierujemy się na północ na pobliskie zalesione wzgórze, zwane Łysą Górą, a oddzielające Bilczyce do Jawczyc.Herb Bilczyc Na tym wzgórzu znajdują się kurhan z przełomy epoki neolitu i wczesnej epoki brązu. Od kurhanu kierujemy się do położonej na wzniesieniu i z daleka widocznej miejscowości Łazany w której zobaczymy dwór należący do Antoniego Pruszyńskiego herbu Rawicz, na następnie posiadłość zakupił generał Ignacy Kruszewski a od roku 1877 aż do drugiej wojny dwór i wieś należała do rodziny Brzezińskich herbu Dunin. Po wojnie majątek został przejęty przez skarb państwa i przekazany w użytkowanie PGR. Zakończeniem wycieczki będzie kościół gotycki pod wezwanie Znalezienia Krzyża Świętego w którym ciekawostką jest schowek na monstrancję wydrążony w pniu rosnącego dębu, obmurowanego w trakcie budowy kościoła w 1586 r.

Uczestnicy:

Powrot
copyright