kontur (2 kB)

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Linia gsb-odznaka (56 kB) ktg-logo (32 kB)

Wycieczka Nr 012

Główny Szlak Beskidzki – IX etap

w dniu 17.02.2018 r.
GORCE

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
gorce01 (381 kB)

Gorce są grupą górską leżącą na obszarze Beskidu Wysokiego. Zajmują one obszar około 530 km kwadratowych. Od północy stykają się z Beskidem Wyspowym, natomiast na wschodzie Dunajec oddziela je od Beskidu Sądeckiego. Zachodnią granicę Gorców stanowi Raba.
Najwyższym szczytem Gorców jest Turbacz (1310 m n.p.m.). Stanowi on jednocześnie centralną część całego masywu, skąd rozchodzi się kilka ramion. Jedynie Pasmo Lubania (1211 m n.p.m.), które oddzielone jest od ramienia Kiczory (1282 m n.p.m.) Przełęczą Knurowską (846 m n.p.m.), jest dosyć mocno wyodrębnione od pozostałej części Gorców. Do najwyższych szczytów w Gorcach należą również: Jaworzyna (1288 m n.p.m.), Kudłoń (1276 m n.p.m.), Gorc (1228 m n.p.m.), Mostownica (1251 m n.p.m.). Gorce charakteryzują się dosyć łagodnym ukształtowaniem grzbietów, czego najlepszym przykładem jest Turbacz. Gorczańskie szczyty są z reguły zalesione, jednak dość licznie występują bardzo malownicze polany o dużych walorach widokowych.

Gorce pokryte są dosyć gęstą siecią szlaków turystycznych. Dodając do tego ich walory krajobrazowe, powoduje to, że stanowią one bardzo dobre miejsce do uprawiania turystyki górskiej. Ich położenie sprawia, że oferują one turystom przepiękne widoki na Podhale oraz oddalone o kilkadziesiąt kilometrów - Tatry. Równie interesująco prezentują się stąd Beskidy (m.in. Babia Góra). Uprawianie turystyki ułatwia również usytuowanie na tym terenie kilku schronisk górskich m.in. na Maciejowej, Starych Wierchach oraz pod Turbaczem. Dużą atrakcją jest udostępnienie gorczańskich szlaków dla górskiej turystyki rowerowej. Korzystne ukształtowanie grzbietów z licznymi polanami oraz znajdujące się tutaj wyciągi narciarskie sprawiają, że zimą Gorce stanowią interesujący rejon dla wielbicieli narciarstwa. Przebywając w Gorcach należy pamiętać, że obszary najwartościowsze przyrodniczo wchodzą w skład Gorczańskiego Parku Narodowego.

Lubań - ma 2 wierzchołki, według mapy Geoportalu obydwa tej samej wysokości – 1211 m. Wierzchołek wschodni (Średni Groń) jest zarośnięty lasem i pozbawiony widoków, wierzchołek zachodni słynie z rozległych panoram, szczególnie efektowne widoki bywają wczesnym rankiem. Różne źródła podają różne wysokości: na mapach wysokość określona jest na 1211 m n.p.m, ale tablica informacyjna na szczycie Lubania podaje wysokość 1225 m, podobnie przewodnik Gorce podaje wysokość wyższego (wschodniego) szczytu na 1225 m, a niższego na 1211 m.
Pomiędzy dwoma wierzchołkami Lubania rozpościera się polana Wierch Lubania, dogodny punkt widokowy na Tatry, Pieniny i Beskidy, węzeł szlaków turystycznych. Potoki spływające z północnych stoków Lubania uchodzą do Ochotnicy, ze stoków południowych do Krośnicy lub Zbiornika Czorsztyńskiego. Od południowej strony Lubań sąsiaduje z dużo niższym Wdżarem (767 m), oddzielony od niego szerokim siodłem przełęczy Drzyślawa (650 m). W 2015 roku na szczycie zachodniego wierzchołka została wybudowana
22-metrowawieża widokowa.

gorce02 (119 kB) Linia
Trasa górska:

Krościenko – Marszałek – Lubań 1225 m n.p.m – Runek – Studzionki – Przełęcz Knurowska.
Długość trasy: 23,2 km, czas przejscia około 7 h.

Krościenko – Marszałek – Lubań 1225m n.p.m – Runek – Studzionki – Przełęcz Knurowska

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
17.02.2018 Krościenko – Lubań 1225 m n.p.m BZ.05 17 Tak
17.02.2018 Lubań 1225m n.p.m – Runek 1005 m n.p.m BZ.05 5 Tak
17.02.2018 Runek 1005 m n.p.m – Przełęcz Knurowska 846 m n.p.m BZ.05 9 Tak
RAZEM 31
Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 40 zł.
dla pozostałych niebędących członkami PTTK + 23% VAT 51 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

PLAN WYCIECZKI

Wyjazd:
• w dniu dniu 17.02.2018 r. r. o godz. 6:00 - Aleja Solidarności (obok DMR)
Przejazd autokaru: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa – róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
• w dniu dniu 17.02.2018 r. około godz. 21 - Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 12.02.2018 r.
Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 12.02.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 012" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Marek Filipiak
telefon kontaktowy: +48 608-834-590
Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
Linia
Powrót
copyright