kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl
Biuro Oddziału: Beata Halo

Nr konta:
PeKaO SA O/Kraków, os. Centrum B1, Kraków
09 1240 4588 1111 0000 5485 0460

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr Imp. Termin Impreza Organizator
049 04.07.2015 Zdobywamy Tatrzańskie Dwutysięczniki Klub Górski WĘDROWCY
065 04.07.2015 Pieniny Koło PTTK MOPS
056 05.07.2015 Orle Gniazda Kazimierza Wielkiego
"brak wolnych miejsc"
Koło PTTK przy ZA
057 11.07.2015 Wysokie Tatry Słowackie - Dolina Koprowa - Krywań Klub Turystyki Górskiej WIERCH
059 18.07.2015 Sandomierz – Góry Pieprzowe Koło PTTK przy ZH
058 18.07.2015 Tatry Słowackie - Siwy Wierch i Salatyny Klub Turystyki Górskiej WIERCH
061 23.07.2015 Lipnica Wielka - Zbiory runa leśnego Koło Emerytów i Rencistów
062 25.07.2015 Tatry Zachodnie - Przełęcz Iwaniacka Integracyjne Koło PTTK Matragona
063 25.07.2015 Tatry Słowackie - Mała Wysoka i Rohatka Klub Turystyki Górskiej WIERCH
060 24-26.07.2015 Słowacki Raj
"brak wolnych miejsc"
Klub Górski WĘDROWCY
066 01.08.2015 Zdobywamy Tatrzańskie Dwutysięczniki Klub Górski WĘDROWCY
076 08.08.2015 Tatry Wysokie - Czarny Staw pod Rysami Koło PTTK MOPS
067 08.08.2015 Tatry Słowackie - Banikov Klub Turystyki Górskiej WIERCH
068 08.08.2015 Markowe Szczawiny Koło Emerytów i Rencistów
071 22.08.2015 Mały Szlak Beskidzki nr 5
"brak wolnych miejsc"
Komisja Turystyki Górskiej
072 22.08.2015 Niskie Tatry – Salatyn Klub Turystyki Górskiej WIERCH
073 27.08.2015 Okolice Staszowa Koło Emerytów i Rencistów
074 28-29.08.2015 Powitanie dnia na Diablaku Komisja Turystyki Górskiej
091 05.09.2015 Tatry – Czerwone Wierchy Koło PTTK MOPS
077 04-12.09.2015 Ukraina - Karpaty Wschodnie Komisja Turystyki Górskiej
083 17-20.09.2015 Mazowsze Wschodnie Koło Emerytów i Rencistów
084 18-20.09.2015 Beskid Niski
„Niech wiatr gra pieśń o Łemkowyni”
etap 1: Wschodnia Łemkowszczyzna

"brak wolnych miejsc"
Klub Górski WĘDROWCY
085 25-27.09.2015 Bieszczady Klub Turystyki Górskiej WIERCH
101 16-18.10.2015 Beskid Sądecki i Pieniny
„Niech wiatr gra pieśń o Łemkowyni”
etap 2: Zachodnie Krańce Łemkowszczyzny
Klub Górski WĘDROWCY
103 24.10.2015 Mały Szlak Beskidzki nr 6
"brak wolnych miejsc"
Komisja Turystyki Górskiej
112 28.11.2015 Mały Szlak Beskidzki nr 7 Komisja Turystyki Górskiej
113 05.12.2015 Mały Szlak Beskidzki nr 8 Komisja Turystyki Górskiej
Linia


copyright