kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl
Biuro Oddziału: Beata Halo

Nr konta:
PeKaO SA O/Kraków, os. Centrum B1, Kraków
09 1240 4588 1111 0000 5485 0460

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr Imp. Termin Impreza Organizator
065 30.06.2016 Rozpoczęcie sezonu leśnego - Mniszek Koło Emerytów i Rencistów
063 02.07.2016 Bystra Ławka (2300) – Skrajne Solisko (2117) Klub Górski Wędrowcy
067 03.07.2016 Jura Krakowsko-Częstochowska Koło PTTK ZA
057 09.07.2016 Słowackie Tatry Wysokie - Jagnięcy Szczyt Klub Turystyki Górskiej WIERCH
068 16.07.2016 Beskid Wyspowy - Pasmo Łososińskie Koło PTTK przy ZH
069 16.07.2016 Tatrzańskie Dwutysięczniki - Tatry Zachodnie Klub Górski Wędrowcy
070 16.07.2016 Turbacz Klub Turystyki Górskiej WIERCH
071 22-24.07.2016 Niech wiatr gra pieśń o Łemkowyni - etap 5
WATRA ŁEMKOWSKA w ZDYNI

WYCIECZKA ODWOŁANA
Komisja Turystyki Górskiej
075 28.07.2016 Lipnica Wielka Koło Emerytów i Rencistów
078 05-07.08.2016 Słowacki Kras Klub Górski Wędrowcy
081 06.08.2016 Jaskinia Bielska Koło Emerytów i Rencistów
043 12-13.08.2016 Wschód słońca na Wielkiej Raczy Komisja Turystyki Górskiej
085 13.08.2016 Tatrzańskie Dwutysięczniki - Rysy Klub Górski Wędrowcy
086 13.08 - 16.08.2016 „GŁÓWNY SZLAK SUDECKI” - etap 5 Koło PTTK ZB
088 19-21.08.2016 Słowacki Raj - tam gdzie nie byliśmy... Komisja Turystyki Górskiej
098 15-18.09.2016 Kielce i Okolice Koło Emerytów i Rencistów
- 18.09.2016 Poznajemy Kraków - "Stara" - Nowa Huta Muzeum Historyczne Krakowa
Komisja Turystyki Pieszej
099 17-18.09.2016 Małopolski Szlak Papieski
trasa Turbacz – Studzionki – Lubań
Komisja Turystyki Górskiej
104 24 - 26.09.2016 Przemyśl - Sanok - Góry Słonne Klub Turystyki Górskiej WIERCH
107 9-14.09.2016 Ukraina - Karpaty Wschodnie Komisja Turystyki Górskiej
- 25.09.2016 Spacer po Krakowie - Salwator Komisja Turystyki Pieszej
Linia


copyright