kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, -, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl
Biuro Oddziału: Beata Halo

Nr konta:
PeKaO SA O/Kraków, os. Centrum B1, Kraków
09 1240 4588 1111 0000 5485 0460

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !
Agencja Turystyczna

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Termin Impreza Organizator
02.08.2014 Słowackie Tatry Wysokie
Rysy, Koprowy Wierch
Klub Turystyki Górskiej WIERCH
08 - 10.08.2014 Tatry Zachodnie - Czerwone Wierchy Klub Górski "Wędrowcy"
Przeniesiona na inny termin Bizony, geologia i Powstanie 1863 Komisja Historii i Tradycji
09.08.2014 Gliwice i Piekary Śląskie Koło Emerytów i Rencistów
15 - 17.08.2014 Sulowskie Skały i Mała Fatra Klub Turystyki Górskiej WIERCH
23.08.2014 Beskid Żywiecki - Trzy Kopce, Hala Miziowa Integracyjne Koło Matragona
30.08.2014 Magistrala tatrzańska - Wielka Świstowa Klub Turystyki Górskiej WIERCH
04.09.2014 Włoszczowa i okolice - grzybobranie Koło Emerytów i Rencistów
05 - 14.09.2014 Bułgaria Komisja Turystyki Górskiej
11 - 14.09.2014 Mazowsze Wschodnie Koło Emerytów i Rencistów
20.09.2014 Ciemniak I Okolice Koło PTTK MOPS
Linia


copyright