kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank Polski SA”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr Imp. Termin Impreza Organizator
122 21 - 23.10.2016 Główny Szlak Beskidzki - Bieszczady Komisja Turystyki Górskiej
123 22.10.2016 Pogórze Wiśnickie Koło PTTK ZH
124 29.10.2016 Małopolski Szlak Papieski I Klub Górski Wędrowcy
128 06.11.2016 Poznajemy Kraków - Cmentarz Rakowicki Komisja Turystyki Pieszej
130 26 - 27.11.2016 Beskid Niski - Zdynia
Uwaga! Zmiana terminu wycieczki!
Klub Turystyki Górskiej WIERCH
131 11 - 13.11.2016 Beskid Niski - Zdynia - Andrzejki Koło PTTK ZA
132 12.11.2016 Beskid Średni - 60-lecia Koła Integracyjne Koło PTTK Matragona
133 26.11.2016 Małopolski Szlak Papieski II Klub Górski Wędrowcy
137 10.12.2016 Beskid Wyspowy - Ćwilin Klub Turystyki Górskiej WIERCH
Linia


copyright