kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
021 08.04.2017 „Jajeczko Wielkanocne” Klub Turystyki Górskiej Wierch
022 02.04.2017 Beskid Makowski - Jałowiec Koło PTTK ZA
023 09.04.2017 Palmy Wielkanocne - Lipnica Murowana Koło Emerytów i Rencistów
024 09.04.2017 Małopolski Szlak Papieski - Trasa główna Klub Górski Wędrowcy
025 22.04.2017 Beskid Sądecki - Radziejowa Klub Turystyki Górskiej Wierch
026 22.04.2017 Pasmo Glichowca Koło PTTK ZH
027 23.04.2017 Główny Szlak Beskidzki IV
- rozpoczęcie sezonu turystycznego
Komisja Turystyki Górskiej
028 23.04.2017 Spacer po Krakowie - Dzielnica Nowy Świat Komisja Turystyki Pieszej
029 23.04.2017 Beskid Wyspowy - Luboń Koło PTTK MOPS
032 30.04.2017
-02.05.2017
Główny Szlak Beskidzki – V etap Komisja Turystyki Górskiej
035 12 - 14.05.2017 Bieszczady nieznane Klub Turystyki Górskiej Wierch
040 20.05.2017 Wyjazd integracyjny Koła ZB – Eliaszówka Koło PTTK ZB
044 01 - 04.06.2017 III Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej Koło PTTK MOPS
046 03-10.06.2017 Kurorty Pomorza Środkowego Koło Emerytów i Rencistów
049 15 - 18.06.2017 55 Ogólnopolski Centralny Rajd Hutników "Bieszczady - 2017" Komisja Turystyki Górskiej
049B 15 - 18.06.2017 55 Ogólnopolski Centralny Rajd Hutników "Bieszczady - 2017" Klub Górski Wędrowcy
050 30.06 - 07.07.2017 Rumunia - Karpaty Wschodnie Koło PTTK ZB
Linia


copyright