kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
050A 27.05.2018 Spływ Kajakowy rzeką Nidą Klub Turystyki Wodnej WIKING
051 26.05.2018 Góry Świętokrzyskie - Pasmo Dymińskie i Posłowickie Koło PTTK ZH
052 26.05.2018 Dolina Brennej - Grzbiet Kotarza
i Starego Gronia
Klub Turystyki Górskiej Wierch
053 31.05 - 03.06.2018 56 Ogólnopolski Centralny Rajd Hutników "Beskid Niski - 2018" Komisja Turystyki Górskiej
053A 31.05 - 03.06.2018 56 Ogólnopolski Centralny Rajd Hutników "Beskid Niski - 2018" Klub Górski Wędrowcy
054 31.05 - 03.06.2018 Czechy – Jeseníky Koło PTTK ZA
056 07 - 10.06.2018 IV Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej - Bieszczady
Brak wolnych miejsc!
Koło "Tędy łej"
056A 08 - 10.06.2018 Bieszczady mało znane Klub Turystyki Górskiej Wierch
057 14.07.2018 Główny Szlak Beskidzki etap XIV
Uwaga! Zmiana terminu wycieczki.
Komisja Turystyki Górskiej
058 07 - 14.06.2018 Kurorty Pomorza Zachodniego
Brak wolnych miejsc - lista rezerwowa
Koło PTTK Emerytów
i Rencistów
060 16.06.2018 Dolina Prosiecka i Kwaczańska Klub Turystyki Górskiej Wierch
061A 16 - 17.06.2018 Spływ kajakowy rzeką Ropą i Wisłoką Klub Turystyki Wodnej Wiking
063 17.06.2018 Góry Świętokrzyskie - Słowik - Bukówka Koło PTTK ZA
065 23 - 24.06.2018 Magura Spiska Koło PTTK ZB
066 23.06.2018 Główny Szlak Beskidzki etap XV Komisja Turystyki Górskiej
067 28.06.2018 Rozpoczęcie sezonu leśnego - Mniszek Koło Emerytów i Rencistów
068 30.06.2018 Słowackie Tatry Zachodnie - Wołowiec Klub Turystyki Górskiej Wierch
069 15 - 21.06.2018 Ukraina - Karpaty Wschodnie Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
070 07.07.2018 Słowackie Tatry - Polski Grzebień Klub Turystyki Górskiej Wierch
071 07.07.2018 Tatrzańskie Dwutysięczniki
Rochacze: Siwy Wierch
Klub Górski Wędrowcy
076 21.07.2018 Słowackie Tatry - Tatry Bielskie Klub Turystyki Górskiej Wierch
079 28.07.2018 Tatrzańskie Dwutysięczniki - Rochatka,
Polski Grzebień, Czerwona Ławka
Klub Górski Wędrowcy
083 09.08.2018 Dobszyńska Jaskinia Lodowa Koło Emerytów i Rencistów
083A 11 - 19.08.2018 Wakacje w kajaku
Spływ kajakowy Rumunia rzeka Samosz
Klub Turystyki Wodnej Wiking
094 23.09 - 03.10.2018 Grecja Komisja Turystyki Górskiej
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
105 12 - 14.10.2018 Lwów i Żółkiew Klub Turystyki Górskiej Wierch
Linia
copyright