kontur (2 kB)

INTEGRACYJNE KOŁO PTTK "M A T R A G O N A"

Linia
matragona01 (7 kB)

Wycieczka Nr 022

ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ
w dniu 17.03.2018 r.

Szlak Orlich Gniazd etap I

Kraków - Krowodrza Górka - Ojców
- Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
ojcow (103 kB)

Trasa turystyczna:

Czas przejścia: około 5 godzin, długość trasy: 18 km.

Punkty do odznaki OTP: 18 pkt.

Koszt uczestnictwa:

dla członków PTTK z aktualnie opłaconymi składkami 20 zł.
dla pozostałych uczestników 25 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Zbiórka:
w dniu 17.03.2018 r. o godz. 8:00 na pętli Krowodrza Górka skąd nastąpi wyjście na trasę.

Dojazd autobusami linii: 102, 120, 137, 138, 168, 194.
Dojazd tramwajami linii: 3, 5, 18, 50, 69.

Planowany powrót:
w dniu 17.03.2018 r. w godzinach wieczornych

Linia

UWAGA!

Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz Helena Grzywacz tel.: 509-052-643

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 10.03.2018 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 022" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30
ojcow2 (49 kB)

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

Jacek Wiechecki

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Numer alarmowy GOPR

601-100-300
Linia Powrót
copyright