kontur (2 kB)

KOŁO PTTK MOPS

Wycieczka Nr 074

Zaprasza na wycieczkę

w Pieniny

w dniu 14 października 2017 roku

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
pieniny (48 kB)
Linia

Trasa:

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasie.
Na trasach górskich wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki górskiej oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

ZAPRASZAMY

Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 40 zł.
dla pozostałych uczestników 45 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 14.10.2017 r. o godz. 7:00 parking "Galeria Handlowa Czyżyny", kolejne przystanki dla uczestników: Rondo Mateczne - przystanek autobusowy.

Planowany powrót:
w dniu 14.10.2017 r. około godz. 19

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie
– osobiście lub telefonicznie - Sabina Korbiel
tel. 698-694-354 lub SMS

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 10 października 2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 074"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

kol. Sabina Korbiel

Serdecznie zapraszamy!

Telefon alarmowy: GOPR 601-100-300

Linia
Powrót
copyright